Control Q 

HSMB smitteforsøk ved VESO Vikan

Pre-smolt fikk forsøksfôr i 8 uker i ferskvann før overføring til sjø. Smitte innført direkte etter overføring til sjøvann. For å simulere en naturlig smitteoverføring ble det brukt smittebærende «trojanere». Etter overføring til sjø ble hver fiskegruppe fordelt på fire merder for å øke den statistiske styrken i forsøket. Jevnlig prøveuttak over en periode på 14 uker etter smitte.

PRV virusmengde i hjertet

Viruskonsentrasjon (PCR) i hjertet nådde et toppnivå ca 8 uker etter smitte. Forsøksgruppen hadde på dette tidspunktet signifikant lavere virusmengde enn kontrollgruppen både ved uke 6 og 8.

Andel fisk med alvorlig vevskade i hjertet

Vevsskadene når sitt toppnivå etter ca 10 uker, to uker etter virus toppnivå. Også her ble det observert et signifikant lavere nivå i forsøksgruppen.

 Figur som viser utvikling i hjertestørrelse (indeks)

Forsøksgruppen utviklet høyere relativ hjertestørrelse gjennom fôringsperioden. Dette var målbart både etter 5 uker og 8 ukers fôring. Merk at dette er før introduksjon av smitte og dermed ren fôreffekt.

Ved oppstart hadde gruppene tilnærmet lik snittvekt. Forsøksgruppen hadde gjennomgående høyere tilvekst kroppsvekt gjennom fôringsforsøket. (Dette kan tyde på økt appetitt eller økt utnyttelse av energien i fôret. Ikke resultat men konklusjon)  

Figur

Gruppen som hadde fått Qardio hadde ved endt forsøk signifikant lavere akkumulert dødelighet enn kontrollgruppen.