Control Q 

Nye metoder kan sikre bedre fiskehelse og fiskevelferd

Den mest brukte metoden for å dokumentere effekt av fôr mot sykdom, er bruk av smitteforsøk. Dette er ikke en optimal løsning dyrevelferdsmessig, og er både kostbart og tidkrevende. Vi forsøker derfor å begrense bruken av smitteforsøk, og arbeider med utvikling av nye teknikker for dokumentere helseeffekter av ernæring på en sikker og god måte.

BioMar er i gang med et nytt prosjekt støttet av Norges Forskningsråd der vi vil utvikle en biologisk modell for å teste effektene ernæring har på hjertefunksjon og sirkulasjon hos fisk.

Modellen skal anvendes for å undersøke hvordan fôr kan brukes til å styrke generell hjertehelse og dermed redusere sykdom og vevsskade, og videre bidra til raskere restitusjon etter en infeksjon.

Modellen vil inngå i studier fra feltforsøk til studier på molekyl- og gennivå. Den vil bli brukt til videreutvikling av BioMars fôr for forebygging av infeksjoner som påvirker hjerte og sirvkulasjon.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og er et samarbeid med NOFIMA, VESO Vikan, NMBU og University of British Columbia.