Control Q 

Utholdenhets- tester i "The Flume"

For å teste fôrets påvirkning av hjertekapasitet, og samtidig utrede fosfolipidenes rolle, ble det laget fire testdietter.

  • To med høyt nivå av EPA og DHA, og to med lavt.
  • I de ulike nivåene var en av fettsyrekildene krillolje, og den andre fiskeolje.
  • Fôret ble gitt over en periode på 8 uker før prøveuttak og måling av hjertekapasiteten  i «The Flume». 

Begge gruppene som hadde fått fôr med EPA og DHA fra fosfolipider (PLL og PLH) hadde tykkere hjertevegg enn tilsvarende gruppe som hadde fått fiskeoljebasert fôr. Dette på tross av helt like nivåer av EPA og DHA i fôrene.

Gruppen som hadde fått lavt nivå av EPA og DHA (PLL) hadde også tykkere hjertevegg enn gruppen som hadde fått høyt nivå av EPA og DHA i form av fiskeolje (TGH). 

En tykkere hjertevegg kan være avgjørende for fiskens robusthet i situasjoner hvor hjertet av ulike årsaker er under påkjenning. Bildet illustrerer hvor målingene på hjerteveggen ble utført. Foto: Anthony P. Farrell

Tabellen viser svømmelengden fiskene svømte  i «The Flume» før de ble utmattet. Fiskene har vært fôret med lavt nivå av EPA+DHA fra fiskeolje eller krillemel .

Det var en tendens til at krill-gruppen svømte lengst før utmattelse.