Quick 
ytelsesforsterker

Fakta om Quick

Quick er basert på Superba krill, en type krill som høstet ved Antarktis av Aker BioMarine.

Krillen er en av verdens mest rene og potente næringskilder. Den er svært næringsrik og forekommer i en mengde som veier dobbelt så mye som alle mennesker på jorda. Det høstes bare en beskjeden del av den bærekraftig mengden.

Fangsten av Superba krill er MSC-sertifisert.

  • Aker BioMarines fangst av krill i Sørishavet utgjør bare 0,35% av biomassen.
  • Med Quick i fôret, får vi bedre fiskehelse og økt tilvekst på naturlig og bærekraftig vis.

Ekstra ytelse i alle våre produkter

Med Quick i fôret øker appetitt og ytelse, og fører dermed til økt tilvekst. Dette gjør at oppdretteren når slaktevekt med redusert produksjonstid, eller får høyere slaktevekt på ordinær produksjonstid.

Quick brukes i våre produktserier

  • Rainbow fjord
  • Energy X
  • Power
  • SMARTfeeds for økt fôropptak

Alle produkter får Q bak produktnavnet når Quick-pakken tilsettes.

Dette er bakgrunnen for at produkter med Quick i økt grad etterspørres av BioMars kunder og nå utgjør en vesentlig andel av vårt totalsalg.

  • Quick anbefales generelt brukt for å styrke appetitten i ulike perioder der fisken trenger økt motstandskraft og har størst potensial for vekst.
  • BioMar anbefaler alltid Quick brukt sammenhengende til fiskener 1 kg. Dette gir et solid vekstforsprang med renters rente-effekt framtil slaktestørrelse.