Quick 
ytelsesforsterker

KRILL ER REN OG BÆREKRAFTIG

EKSTRA YTELSE I ALLE VÅRE PRODUKTER
Med Quick i fôret øker appetitt og ytelse, og fører dermed til økt tilvekst. Dette gjør at oppdretteren når slaktevekt med redusert produksjonstid, eller får høyere slaktevekt på ordinær produksjonstid. Quick brukes i våre produktserier Rainbow Fjord, Energy X, Power og SmartCare for økt fôropptak. Alle produkter får Q bak produktnavnet når Quick-pakken tilsettes.

Dette er bakgrunnen for at produkter med Quick i økt grad etterspørres av BioMars kunder og nå utgjør en vesentlig andel av vårt totalsalg. Quick anbefales generelt brukt for å styrke appetitten i ulike perioder der fisken trenger økt motstandskraft og har størst potensial for vekst. BioMar anbefaler alltid Quick brukt sammenhengende til fiskener 1 kg. Dette gir et solid vekstforsprang med renters rente-effekt framtil slaktestørrelse.

AKER BIOMARINE'S KRILL FISKERI MOTTAR TOPPKARAKTEREN "A" FEM ÅR PÅ RAD
For femte år på rad mottar Aker BioMarine en "A" rangering fra Sustainable Fisheries Partnership (SFP), noe som betyr at fiskeriet er "veldig godt forvaltet". 

NY  STORSKALA MÅLING BEKREFTER SUNN BIOMASSE 
Funn og analyse godkjent av CCAMLR estimerer krillbestanden til å være på 62,2 millioner tonn i område 48 i Sørishavet. Dette er den første internasjonale storskala-tokten som er gjennomført på 19 år. I år 2000 estimerte forskere bestanden til å være 60,3 millioner tonn. 

REN KRILL FRA HAVET
Antarktisk krill lever i rene hav rundt Antarktis. Den er på bunnen av næringskjeden der den livnærer seg av plankton. Dette er grunnen til at krill har svært lave verdier av dioksiner og dioksinliknende PCB'r. QRILL Aqua er en naturlig fôr-ingrediens.

les mer qrillaqua.com