triploider

Tri-x spesialfôret for triploid laks

Tri-X er spesialdesignet for triploid laks. Utviklingen av fôret har pågått i BioMar North Sea siden 2011, med omfattende dokumentasjonsarbeid. Triploid fisk har et meget høyt tilvekstpotensiale og setter særdeles strenge krav til næringsinnhold og spesifikke fôrkomponenter. Stikkordet er mineralisering av beinstrukturer.

Tri-X er laget for å dekke helt andre behov enn fôr til vanlig, diploid laks. Tilvekstpotensialet til triploider er svært høyt, noe som krever et høyt næringsinnhold i fôret. I tillegg til dette kommer høye krav til spesifikke fôrkomponenter for bl.a. å gi normal utvikling av skjelett- og beinstrukturer.


Triploid laks – en ny «art» i oppdrett
Triploid laks har tre sett kromosomer istedenfor to hos diploid laks, og det oppnås ved at rogna utsettes for høyt trykk i en kort periode ca. en halv time etter befruktning. Dette fører til et ekstra sett av hunnlaksens kromosomer i cellene. Dermed får fisken tre sett med kromosomer (triploid) i motsetning til den normale tilstanden med to sett (diploid). Det økte antallet av kromosomer gjør at triploid laks ikke kan fullføre reduksjonsdelingen (meiosen) som er nødvendig for å produsere egg- og sædceller med bare ett kromosomsett. Som følge av dette blir triploid laks ikke kjønnsmoden, den er steril.

Tri-X for riktig skjelett- og beinutvikling
Det er spesielt viktig å sikre mineraliseringen av triploidenes beinstruktur på grunn av hurtig vekst. Dette er fôrets oppgave. Hvis dietten ikke dekker behovene til optimal utvikling av yngelen helt fra startfôringen utvikler fisken betydelige misdannelser. Triploider har korresponderende, spesifikke krav til fôret helt fram til slaktestørrelse. Det er flere viktige fôrkomponenter som virker enkeltvis og sammen for å sikre en sunn, hurtigvoksende triploid uten misdannelser.

Tri-X i komplett sortiment
Tri-X blir laget i et komplett sortiment helt fra startfôringen av yngelen i settefiskanlegget og fram til slakting. Dette for å sikre optimal utvikling av fisken i hele livsforløpet.


Triploid laks har store vekstfordeler

Triploid laks vokser bedre enn diploid laks. Det viktigste momentet i ferskvannsfasen er å sikre en god beinmineralisering. Dette er essensielt for å få en fisk som ikke blir deformert senere i livet. Våre ferskvannsfôr til triploid laks er tilsatt Bactocell® og har i tillegg en styrket mineralpakke, som sammen sikrer god mineralisering.

Også i sjøfasen har triploid laks særegne ernæringskrav. BioMars Tri-EX er optimert med dette for øyet, og har høy næringstetthet samt høye nivåer av mineraler og aminosyrer for å sikre en balansert tilvekst.

 

Vektutvikling i ferskvann, tilvekst på triploid laks sammenlignet med diploid laks hos kunde

Vektutvikling i sjøvann, tilvekst på triploid laks sammenlignet med diploid laks hos kunde

Figur: Vektutvikling i sjøvann, triploid laks vs. diploid laks hos kunde


Triploid laks har fordeler og utfordringer

Fordeler

Energien går til kroppsvekst, ikke noe til kjønnsmodning som hos diploid laks

Ingen genforurensning ved rømning

Høyere vekstrater

Tidligere og større smolt

Utfordringer

Økt andel med skjelettdeformiteter
               • Motvirkes med riktig fôrinnhold

Økt kataraktdannelse
               • Motvirkes med riktig fôrinnhold

Økt sensitivitet for stress f.eks. lavt oksygen?
               • Utredes gjennom videre utviklingsarbeid

Avtagende vekstrate på stor fisk?
               • Ser ikke ut til å gjelde i nyere studier med Tri-X

 

Tri-X er et spesielt fôr til en spesiell fisk
Utnyttelse av høyt tilvekstpotensiale – uten problemer

Fôr til triploid laks må møte helt spesifikke krav til ernæring for å gi et vellykket resultat.