Vår oppslutning om bærekraft

Vår oppslutning om bærekraft

BioMars produkter og tjenester tar sikte på å forbedre fire grunnleggende sider ved akvakulturproduksjon: fiskehelse, vekstrate, produksjonsøkonomi og miljøkonsekvenser.

Vi forplikter oss til åpenhet om våre aktiviteter gjennom årlige erklæringer i BioMar Groups integrerte bærekraftrapport. I tillegg er minimering av bærekraftrisiko og støtte av bærekraftarbeid i verdikjeden gjennom BioSustain™ en avgjørende del av vårt bærekraftprogram.

Vår bærekraftsreise

Vår bærekraftsreise

Lorem ipsum...

 

Tilbake