Bærekraft

Bærekraft handler om å høste av naturens ressurser slik at de fornyer seg selv og ikke utarmes 

Hva er Bærekraft?

Hva er bærekraft?

Hva er bærekraft?

Verdens befolkning vokser. Raskt. Vi trenger en matproduksjon som kan fornye seg selv. Bærekraft har blitt et spørsmål om liv og død.

les mer

Bærekraftig fiskeoppdrett

Er fiskeoppdrett bærekraftig?

I en situasjon hvor verden trenger mer mat og få kan levere, får havbruket et ekstra ansvar. 

les mer

Norsk havbruk

ØKER BÆREKRAFTEN I NORSK HAVBRUK?

Havbruk er i dag Norges største fornybare eksportnæring. Rent teknisk kan næringen bli langt større enn i dag.

les mer

BioMars bidrag

Bidrar BioMar til økt bærekraft?

BioMar var den første aktøren innen havbruksnæringen som ble sertifisert som bærekraftig. 

les mer

BioMars forskning

Hva betyr BioMars forskning?

Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr. Suksessen i vårt bærekraftprogram ligger i hvordan BioMar håndterer og løser de bærekraftutfordringer det er i å hente råvarer rundt om i verden, videreforedle råstoffet samt komponere og levere høykvalitetsprodukter og service til våre kunder.

les mer

Bærekraftig sjømat

Eksempler på vår innsats for bærekraftig produksjon av sjømat

Bærekraftrapporter

Bærekraftrapporter

Bærekraftrapporter BioMar

BioMar-gruppens bærekraftrapport refererer til GRI-rammeverket og gir våre kunder og andre interessenter innsyn i handlingene våre.

Rapporten skisserer BioMars ambisiøse målsettinger for bærekraft, men viser også konsernets mangeårige og sterke engasjement innenfor utvikling av bærekraftige og ansvarlige løsninger i alle aktivitetene våre.

BioMar har forpliktet seg til offentlig innsyn i aktivitetene våre gjennom årlige redegjørelser i samsvar med GRI G4.

Innsyn og mattrygghet

Innsyn og mattrygghet

Fullstendig sporbarhet er grunnleggende for mattrygghet. BioMars prosedyrer og registreringer bidrar til full sporbarhet både fremover og bakover i matproduksjonskjeden.

Alle fôringredienser kan spores tilbake gjennom BioMars produksjon og lagre til leverandøren av hver enkelt råvare. På samme måte kan alle råvarer og alt ferdig fôr spores til det fiskeoppdrettet som har mottatt fôret fra BioMar.

Les mer

Optimert bærekraft

BioSustain-programmet beskriver i detalj hvordan bærekraft kan kontrolleres og optimeres. Det setter oss og kundene i stand til å ta informerte valg for overholdelse og fremmelse av bærekraft.

Lover, regler og forskrifter

Lover, regler og forskrifter

Alle BioMars aktiviteter bygger på nasjonale, regionale og internasjonale lover og forskrifter. Vi håndhever også høye standarder for sosialt ansvar.

Som en del av de etiske retningslinjene våre skal alle leverandører overholde lover, regler og forskrifter i de landene de har virksomhet. 

Sertifiserte styringssystemer

Standarder og sertifiserte styringssystemer

For å forsikre oss om at retningslinjene og intensjonene våre i forbindelse med innsyn og matsikkerhet blir planlagt, overholdt og gjort mulig å verifisere, har vi innført en rekke standarder og sertifiserte styringssystemer med forbedringsprogrammer.

Systemene inkluderer ISO-standarder og fokus på kvalitetsstyring, miljøstyring og matsikkerhet.

Les mer

Bærekraftig innkjøp

Bærekraftig og ansvarlig innkjøp av råvarer

Som produsent av fôr til akvakultur behandler vi først og fremst råvarer. Derfor følger vi nøye med på omstendighetene og problemstillingene knyttet til bruk og innkjøp av råvarer.

Omstendigheter som kan ha konsekvenser for virksomheten vår, krever at vi har god oversikt og rask responstid.

Vi kjenner og deltar i en rekke sertifiseringsordninger og kontrollorganer, og dette hjelper oss å overvåke og kvalitetssikre leverandører og råvarer.

Les mer

Verktøy og metoder

Verktøy og metoder til måling og optimering av bærekraft

Det øverste nivået i BioSustainTM-pyramiden gir verktøy og metoder til måling og evaluering av bærekraften til råvarer og prosesser i vår produksjon av akvakulturfôr gjennom hele verdikjeden.

Dette gjør det mulig å forbedre bærekraften gjennom optimering av fôret, akvakulturen, bearbeidelsen og transporten til markedet. Verktøyet sammenlikner prosesslivsløp fra «vugge til grav».

Les mer

Redusert fotavtrykk

Redusert fotavtrykk

Verdens behov for mat kommer til å øke, og akvakultur kan bli en veldig viktig aktør i arbeidet med å skape en tilstrekkelig og bærekraftig matproduksjon, ifølge FN.

BioMar samarbeider med kundene for å gjøre oppdrettsaktiviteten deres mer bærekraftig. Vi kjøper inn bærekraftige råvarer fra seriøse leverandører. Vi styrker innsynet og sporbarheten i hele leveringskjeden. Og vi ser alltid etter nye og mer bærekraftige råvarer. 

Vi bestreber oss alltid på å redusere fotavtrykket vårt. 

Les mer

Innkjøp i BioMar

Vi forsikrer oss om at råvarer blir kjøpt inn på en ansvarlig måte, med full sporbarhet
Ansvarlig innkjøp

Vår innkjøpspolicy

BioMar-konsernet håndhever definerte minimumsstandarder i innkjøp av råvarer, selv om ytterligere krav kan gjelde i enkelte markeder. 

BioMar kjøper inn alle råvarer fra utvalgte leverandører som vi har gransket og godkjent i samsvar med våre prosedyrer for risikovurdering, herunder policyer for sporbarhet, bærekraft, matsikkerhet, kvalitetssystemer, etikk og miljø. Alle leverandører må anerkjenne BioMars etiske retningslinjer.

Godkjenning

Godkjenning og granskning av leverandører

Minstestandarden for råvareleverandører til BioMar bygger på BioMars etiske retningslinjer samt beslutninger tatt av BioMars gruppe for gjennomgang av innkjøp, i tråd med konsernets innkjøpspolicy.

BioMar har nedsatt et team for gjennomgang og godkjenning av leverandører (Supplier Approval Audit Team – SAAT). Teamet har ansvar for godkjenning og granskning av leverandører, og for å sikre sporbarheten til vanlige råvarer og leverandører til BioMars avdelinger verden over. 

Råvaretransport er en del av SAAT-systemet.

BioMars gruppe for gjennomgang av innkjøp

BioMars gruppe for gjennomgang av innkjøp

BioMar-konsernet har utarbeidet policyer for bærekraftig innkjøp og etablert relevante standarder.

Råvarer samt tilsetninger og andre ingredienser blir analysert og evaluert med tanke på bærekraft og samfunnsansvar.

Vi samarbeider med globalt anerkjente sertifiseringsprogrammer, herunder bransjespesifikke programmer som er utviklet og innført av leverandørorganisasjoner i samarbeid med frivillige organisasjoner og offentlige organer. 

BioMar oppfordrer alle leverandører til å anerkjenne og støtte de etiske retningslinjene våre. Manglende overholdelse av retningslinjene kan føre til at vi avslutter samarbeidet med leverandøren.

nyheter bærekraft

Background Image

BioMars Bærekraftrapport for 2019

BioMar oppnår gjennomsnittlig FIFO under 1 over en 5-årsperiode!

Les mer
Les mer om BioMars Bærekraftrapport for 2019
Background Image

KRILL ER REN OG BÆREKRAFTIG

QUICK ytelsesforsterker inneholder Qrill fra Aker BioMarine. Dette er Superba krill fra det næringsrike og rene havet rundt Antarktis. En solid dokumentasjon viser at QUICK i fôret øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og økt produksjon.

Les mer
Les mer om KRILL ER REN OG BÆREKRAFTIG
Background Image

BioMar innfører DNA-testing av marine ingredienser

Testplattformen, som er utviklet av norske Orivo i samarbeid med BioMar, er basert på avansert DNA-teknologi. Testen fastslår artssammensetningen til marine ingredienser med høy presisjon og kan påvise selv svært små mengder DNA.

Les mer
Les mer om BioMar innfører DNA-testing av marine ingredienser
Background Image

BioMar ny partner i Foods of Norway

Nylig signerte Foods of Norway og BioMar en avtale som gjør BioMar til eneste fôrleverandør innen havbruk som en viktig partner.

Les mer
Les mer om BioMar ny partner i Foods of Norway
Background Image

AlgaPrime™ DHA forbedrer omega-3-innholdet i oppdrettsfisk og fremmer bærekraftig akvakultur

Corbion og BioMar kunngjorde på North Atlantic Seafood Forum at over 350 000 tonn fiskefôr med AlgaPrime™ DHA er levert til norske lakseoppdrettere siden 2016.

Les mer
Les mer om AlgaPrime™ DHA forbedrer omega-3-innholdet i oppdrettsfisk og fremmer bærekraftig akvakultur
Background Image

BioMar inngår samarbeid med NCE Seafood Innovation Cluster

Denne uken signerte BioMar Norge en avtale med NCE Seafood Innovation Cluster. Avtalen gjør BioMar Norge til en del av samarbeidet på tvers av bransjen for å sikre en bærekraftig og innovativ vekst av havbruksnæringen.

Les mer
Les mer om BioMar inngår samarbeid med NCE Seafood Innovation Cluster
Background Image

Åpnet verdens største produksjonslinje for fiskefôr

BioMars fabrikk på Karmøy har offisielt åpnet sin produksjonslinje 3, som er verdens største med en kapasitet på 32 tonn i timen.

Les mer
Les mer om Åpnet verdens største produksjonslinje for fiskefôr
Background Image

BioMar på Karmøy setter kapasitetsrekord

Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Les mer
Les mer om BioMar på Karmøy setter kapasitetsrekord
Background Image

Nytt miljøvennlig fartøy

Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr skal om to uker gå i drift for BioMar – MS Nyksund.

Les mer
Les mer om Nytt miljøvennlig fartøy
Background Image

Alimentsa and BioMar present joint team to the public

Shortly after the approval of the acquisition by the authorities, BioMar and Alimentsa presented to the public as one company for the first time at the largest shrimp event in Latin America.

Les mer
Les mer om Alimentsa and BioMar present joint team to the public
Background Image

BioMar får høyeste rangering

BioMar topper en oversikt over uavhengige laksefôrleverandører med den mest gjennomsiktige rapporteringen av bærekraft.

Les mer
Les mer om BioMar får høyeste rangering
Background Image

Full fart fremover inn i rekefôrmarkedet

Full fart fremover inn i rekefôrmarkedet: Alimentsa får godkjennelse til å bli del av BioMar

Les mer
Les mer om Full fart fremover inn i rekefôrmarkedet
Background Image

Krill i fôr til laks reduserer skadelige effekter av PD

I NFR-prosjektet Antics II er det i smitteforsøk med SAV-3 virus dokumentert at høy inklusjon av fosfolipider fra krill bidrar til å holde tilveksten oppe gjennom PD-utbrudd.

Les mer
Les mer om Krill i fôr til laks reduserer skadelige effekter av PD
Background Image

Null nettoforbruk av marine fôrressurser i lakseproduksjonen innen rekkevidde

BioMar presenterer Concept Zero laks på Aqua Nor.

Les mer
Les mer om Null nettoforbruk av marine fôrressurser i lakseproduksjonen innen rekkevidde
Background Image

BioMar feirer 10 år med BioSustain

Et lavfiskemelprosjekt var starten på bærekraftprogrammet BioSustain. 10 år etter har programmet blitt en strategisk pilar i BioMargruppens aktivitet.

Les mer
Les mer om BioMar feirer 10 år med BioSustain
Background Image

BioMar Group rapporterer en FIFO-rate på under 1

Innovative teknologiske fremskritt fra BioMars side samt høye priser i markedet for fiskeolje og fiskemel har gjort det mulig for BioMar Group å oppnå et gjennomsnittlig FIFO-rate (Fish-In:Fish-Out) på under 1 for råvareforbruk i 2016 for første gang i selskapets historie.

Les mer
Les mer om BioMar Group rapporterer en FIFO-rate på under 1
Background Image

BioMar Group kjøper ledende rekefôrprodusent i Ecuador

Som en del av selskapets ekspansjonsstrategi har BioMar tatt et stort skritt inn i rekefôrmarkedet gjennom kjøpet av 70% av rekefôrprodusenten Alimentsa.

Les mer
Les mer om BioMar Group kjøper ledende rekefôrprodusent i Ecuador
Background Image

I front for en mer bærekraftig lakseproduksjon

Det forventes at fiskeolje blir en knapphetsfaktor i årene som kommer. Nå starter Lerøy å produsere produkter av laks med et høyt innhold av de gode Omega-3 fettsyrene, men med redusert innhold av fiskeolje.

Les mer
Les mer om I front for en mer bærekraftig lakseproduksjon