Let’s Innovate Aquaculture

Vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig global akvakultur

Et nytt fôrkonsept 
med fokus på fiskevelferd

 

Bærekraftig sjømat

Eksempler på vår innsats for bærekraftig produksjon av sjømat