bærekraft

Hva betyr BioMars forskning?

Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr. Suksessen i vårt bærekraftprogram ligger i hvordan BioMar håndterer og løser de bærekraftutfordringer det er i å hente råvarer rundt om i verden, videreforedle råstoffet samt komponere og levere høykvalitetsprodukter og service til våre kunder.

Bedre helse

BEDRE HELSE, KVALITET OG ØKONOMI FOR VÅRE KUNDER

I dag produserer Norge mer enn tre ganger så mye mat i havet som på land. Oppdrettsnæringen har vokst raskt og det har ikke vært uten utfordringer. 

Utvikling av bedre fôr og økt kunnskap om drift, hygiene og næringsbehov har ført til at andelen av fisk som blir syk har gått drastisk ned, men sykdommer er fortsatt en av næringens viktigste utfordringer.

BioMar Retention Technology

BioMar har utviklet BRT – BioMar Retention Technology

- en operasjonell kunnskapspakke som vi har implementert i vår fôrproduksjon. Her benytter vi ulike prosessparametere for å gi fisken full utnyttelse av fôret. Det gir en robust fysisk kvalitet som også er tilpasset fiskens fordøyelsessystem for høyt næringsopptak.

BioMar har utviklet flere fôrserier som tar sikte på styrke fisken immunitetsforsvar og generelle helse. Bruken av Superba krill har bl.a. vist seg å ha flere gunstige effekter.

Fokuset i arbeidet for en bedre fiskehelse bør ligge på forebygging. En generell styrking av fiskens motstandsdyktighet gjør den bedre rustet til å stå i mot endringene som kan true helsen. 

Økt fiskehelse gir mindre tap, bedre slaktekvalitet og økonomi for oppdretteren. 

Miljøbevisste leverandører

Miljøbevisste leverandørerBioM

Våre leverandører skal være miljøbevisste

BioMar har en bevisst innkjøpsstrategi for å sikre bærekraftige råvarer med miljøsertifisering. Vi skal kun anvende bærekraftige råvarer som kan spores tilbake til opprinnelsessted. BioMar gjør løpende vurderinger av hvilke innkjøpskriterier som er nødvendige for å sikre og dokumentere ansvarsfulle innkjøp av råvarer.

Spesifikke krav er satt til innkjøp av marine råvarer, soya og palmeprodukter.

BioMar skal ha en oversikt over hvor stor andel av våre leveranser av marine råvarer som har opprinnelse fra fangst i overens­stemmelse med FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, for eksempel IFFO RS, MSC eller tilsvarende.

BioMar handler kun sertifisert soya og palmeprodukter, og vi ønsker også i størst mulig grad å benytte bi-råstoff i vår fôrproduksjon. Våre leverandører må også dokumentere at de sørger for rettferdige og sosialt akseptable lønnsforhold for sine ansatte.  

Leverandører som tilfredsstiller våre strenge krav til bærekraft, miljø og sosial rettferdighet, vet at de kan påregne langsiktige samarbeidsforhold som gir dem trygghet og motivasjon for å utvikle sitt eget miljøarbeid. 

Kvalitet og matsikkerhet

God fiskehelse

Kvalitet og matsikkerhet gir god fiskehelse og god fisk

Også fisken blir et resultat av hva den spiser.

Riktig fôr er nøkkelen til at norsk laks fortsatt skal betraktes som en av verdens mest utsøkte matvarer.

Norsk oppdrettslaks er sunn og trygg mat produsert på en bærekraftig måte. Hver eneste dag nytes over 14 millioner måltider med norsk laks, verden over.

Laks er en god kilde til omega-3, jod, selen og proteiner og produksjon av laks er en svært ressurseffektiv form for matproduksjon. Oppdrettslaksen har vokst under kontrollerte forhold. Med godt fôr og rent vann fra klare, kalde farvann er laksen både sunn og smakfull. 

Bærekraft fra start til mål

Bærekraft fra start til mål

Verdens første gassdrevne lasteskip ble tatt i bruk av BioMar i 2012. Det leverer fôr til våre kunder med minimale utslipp av klimagasser.

Utslippene av NOx er redusert med over 90% og i 2017 tar vi i bruk vårt tredje, gassdrevne lasteskip.

Transportsektoren står for en vesentlig del av de globale utslippene av NOx og CO2. Overgang til gassdreven transport gir reduserte utslipp av NOx. Dermed reduseres dannelsen av ozon nær bakken, noe som gir mindre sur nedbør og færre luftveissykdommer. 

Gassdreven transport reduserer også utslippene av CO2 med rundt 25% sammenliknet med tradisjonelle dieselmotorer. Alle BioMars skip er utstyrt med pumper som overfører fôret fra skip til anlegg uten berøring. Noe som minimerer faren for overføring av sykdomssmitte mellom ulike anlegg. 

BioMar og bærekraft

Helt siden 1960 har BioMar arbeidet for økt bærekraft

Først med å introdusere tørre pellets som fjernet spill og reduserte forurensing fra fôret, deretter med ekstrudert fôr som reduserte lokal forurensing rundt oppdrettsanleggene.

Bærekraft siden starten

1988
- BioMars Ecoline blir verdens første miljødeklarerte fiskefôr.
- Tildeles Den Danske Miljøprisen for økt øko-effektivitet.

1997
- BioMar setter bærekraft som ett av virksomhetens viktigste mål.

2005
- Ecolife Pearl er verdens første sertifiserte fôr for økologisk fiskeoppdrett.

2007
- BioMar presenterer BioSustain, utviklingsprogrammet for økt bærekraft.

2009
- BioMar introduserer SMARTfeed, konseptet for bedre øko-effektivitet i Norge.

2010
- BioMar lanserer det første fôret innen EU med probiotiske bakterier som kan styrke fiskehelsen, øke motstandskraften og redusere dødeligheten.

2011
- BioMar Norge er første selskap innen havbruk med bærekraftsertifisering.

- Orbit, spesialfôr for resirkulasjonsanlegg setter en ny standard for redusert miljøavtrykk.

2012
- BioMars lasteskip MS Høydal er verdens første gassdrevne lasteskip

2013
- BioMar og Lallemand inngår starer samarbeidet om utvikling av og bruk av probiotiske bakterier i fiskefôr. 

- BioMars fabrikk i Brande er første fôrfabrikk for laks og ørret som innfører den nye ASC-standarden

2016
- BioMar er første fôrleverandør som bruker algeolje med marint omega-3, noe som reduserer presset på knape, marine ressurser i havet.