bærekraft

Øker bærekraften?

Havbruk er i dag Norges største fornybare eksportnæring. Rent teknisk kan næringen bli langt større enn i dag.

Tiltak mot lakselus

Tiltak mot lakselus

For å kunne øke produksjonen med økt bærekraft, er utfordringen å bli kvitt problemet med lus uten å bruke forurensende kjemikalier eller metoder som går på bekostning av fiskehelsen eller reduserer fiskens kvalitet.

Les mer

Rensefisk

Bruk av rensefisk, blåskjell og andre organismer

Lakselus lever naturlig blant villfisk, og det gjør også fiskeslag som lever av lusa. Berggylt og rognkjeks er utbredt langs deler av kysten og velegnet for vårt nordiske klima. De har vist seg som effektive renovasjons-arbeidere i oppdrettsnota. 

 

Les mer

Storskala oppdrett

Storskala oppdrett - til havs

Med kunnskap fra offshore-teknologien, planlegger flere selskap store oppdrettsmerder som fortøyes godt ut fra land, og eventuelt senkes ned under lusebeltet. Merdene kan gjøres inntil åtte ganger så store som dagens standard. 

Les mer

Oppdrett i lukkede anlegg

Oppdrett i lukkede anlegg

En lukket tank eller not gir full kontroll på alt som kommer inn og slippes ut. Det gir kontroll med miljøet og større muligheter for å kontrollere fiskens vekst, helse og velferd. Lakselus, rømming og uønskede utslipp kan i prinsippet elimineres i et lukket anlegg.

Les mer