bærekraft

Bruk av rensefisk, blåskjell og andre organismer

Lakselus lever naturlig blant villfisk, og det gjør også fiskeslag som lever av lusa. Berggylt og rognkjeks er utbredt langs deler av kysten og velegnet for vårt nordiske klima. De har vist seg som effektive renovasjons-arbeidere i oppdrettsnota.

Flere selskaper oppdretter nå rensefisk for bruk i lakseanlegg, og vi i BioMar produserer fôr til rensefisken.

Blåskjell hindret lakselus

På samme måte som med rensefisk, har det også vist seg at blåskjell kan hindre utbredelse av lakselus. Flere praktiske forsøk har gitt gode resultater og dette er nå under utprøving i større skala.

Integrert havbruk med flere organismer

Miljøstiftelsen Bellona og Lerøy Seafood Group i et selskap som arbeider med å utvikle nye former for produksjon av biomasse. Såkalt integrert, multi-trofisk akvakultur, et biologisk system der flere arter dyrkes sammen og lever av hverandres avfall.

Fiskeoppdrett drives side om side med dyrking av blåskjell, alger, tang, tare og virvelløse dyr. Det dannes et eget økosystem der den ene artens avfall blir den andre artens næring.

Integrert havbruk kan gi mer bærekraftig og effektiv bruk av marine ressurser og grunnlag for økt produksjon. Rundt oppdrettsnota vil bl.a. avføring fra fisk, luselarver og rester av fiskefôr blir mat for andre arter. De største organiske partiklene synker ned til bunnen der kunstige rev blir bomiljø for arter som livnærer seg på avfall fra oppdrettsanlegget. Det gir et større biologisk mangfold som kan høstes.

Ved å dyrke bl.a. skjell, tang og tare rundt oppdrettsanlegg, kan det skapes et selvrensende økosystem som produserer mer mat, fettsyrer, medisin og bioenergi på en miljøvennlig og bærekraftig måte.