bærekraft

Storskala oppdrett – til havs

Med kunnskap fra offshore-teknologien, planlegger flere selskap store oppdrettsmerder som fortøyes godt ut fra land, og eventuelt senkes ned under lusebeltet. Merdene kan gjøres inntil åtte ganger så store som dagens standard. 

Anleggene bygges som store bur, slakkforankret nedsenkbare anlegg som kan flyte stabilt i havnære områder på 100 til 300 meters dyp. Her er mulighetene for lusepåslag minimale og de biologiske forhold optimale for oppdrett på fiskens premisser.

Salmars forslag til konstruksjon er testet i Sintefs havbrukslaboratorium under forhold tilsvarende Frohavet. Testene viser at merdene utsettes for langt mindre slitasje enn tradisjonelle anlegg. På dyp fra 100 til 300 meter flyter konstruksjonen stabilt uten stor påvirkning fra bølger og vind. Planen er å sette ut det første i Frohavet i løpet av 2017.

Nordlaks har ”Havfarm” under utvikling. 400 meter lang og med laksenota på 60 meters dyp, tar også denne konstruksjonen sikte på å ligge langt ut fra land med forankringer etter modell fra offshoreindustrien.

Påfyll av fôr til slike anlegg vil skje med samme metode som BioMar allerede bruker, pumping fra båt som ikke berører selve anlegget.