bærekraft

Tiltak mot lakselus

For å kunne øke produksjonen med økt bærekraft, er utfordringen å bli kvitt problemet med lus uten å bruke forurensende kjemikalier eller metoder som går på bekostning av fiskehelsen eller reduserer fiskens kvalitet.  Initiativer det jobbes med er bl.a. merder til havs, lukkede merder og multi-biologiske systemer.  

 

Aktuelle tiltak mot lakselus er:  

  • Synkronisert avlusning
  • Brakklegging
  • Bruk av rensefisk
  • Permaskjørt (Lukker merdene mot overflatestrømmen der lakselusa lever)

Teknologi som er under utprøving er:  

  • Lusespyler, bl.a. med ferskvann
  • Luselaser og ultralyd
  • «Dybdelys» og undervannsfôring (for å redusere eksponeringstid i overflaten)