bærekraft

Bærekraftrapporter

Bærekraftrapporter

Bærekraftrapporter BioMar

BioMar-gruppens bærekraftrapport refererer til GRI-rammeverket og gir våre kunder og andre interessenter innsyn i handlingene våre.

Rapporten skisserer BioMars ambisiøse målsettinger for bærekraft, men viser også konsernets mangeårige og sterke engasjement innenfor utvikling av bærekraftige og ansvarlige løsninger i alle aktivitetene våre.

BioMar har forpliktet seg til offentlig innsyn i aktivitetene våre gjennom årlige redegjørelser i samsvar med GRI G4.

Etiske retningslinjer

Etniske retningslinjer

BioMar erkjenner at oppbyggingen av en bærekraftig virksomhet må sikre de grunnleggende menneskerettighetene. De etiske retningslinjene våre er avgjørende for hvordan vi driver virksomheten. Vi krever at alle ansatte, leverandører, entreprenører og underentreprenører overholder standardene og bestemmelsene. 

En del av vår rolle som multinasjonalt selskap som kjøper inn råvarer på verdensmarkedet, er å forsikre oss om at både leverandørene og vi selv overholder standardene som fremgår av de etiske retningslinjene våre.

BioMar Code of Conduct

Sertifisering og policy

Alle BioMar-selskaper benytter sertifiserte styringssystemer med innebygde forbedringsprogrammer. Systemene inkluderer ISO-standarder og fokus på kvalitetsstyring, miljøstyring og matsikkerhet.

ISO 9001

ISO 9001 - Kvalitetsstyring

Et ISO 9001-sertifikat viser at BioMar`s kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, slik at våre kunder skal stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte deres forpliktelser.

Viktige egenskaper:

Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

De viktigste elementene i standarden er:

 • Kvalitetsstyringssystem
 • Ledelsens ansvar
 • Ressursstyring
 • Produktsalg
 • Måling, analyse og forbedring

ISO 9001 Sertifikatet

ISO 14001

ISO 14001 - Miljøstyring

Et ISO 14001-sertifikat viser at BioMar`s miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, skal kundene våre kunne stole på at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Elementer i standarden

Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøstyring. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter.

Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Hovedelementene i standarden er:

 • miljøpolitikk
 • planlegging
 • iverksettelse og drift
 • kontroll og utbedring
 • ledelses
 • evaluering

ISO 14001 Sertifikatet

GLOBALGAP

GLOBALGAP- fôrstandarden

GlobalGap er en privat organisasjon som lager globale standarder for landbruks-og akvakulturprodukter som blant annet grønnsaker, te, kaffe, fjørfe og laks. Fôrstandarden dekker kontrollpunkter og samsvarskriterier for kvalitetssikring av råvareinnkjøp og produksjon av fôr. Standarden har fokus på trygt fôr, miljø og arbeidsmiljø.

BioMar har vært godkjent som fôrleverandør til GlobalGap siden desember 2005. Bureau Veritas gjennomfører årlig  revisjoner av våre to fabrikker. 

GLOBALGAP Sertifikatet