blogg / nyheter

Algaprime

UTFORDRINGEN

Akvakultur industrien er ved et kritisk veiskille. Evnen til å produsere bærekraftig sjømat som er rikt på næringsstoffer for et økende forbruk, med en begrenset tilgang til naturlige ressurser, har utfordret aktører gjennom hele leveringskjeden til å tenke annerledes på
hvordan en skal fore fisken.


BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV OMEGA-3 FRA ALGER

Akvakultur er det raskest voksende matsystemet i verden. Selv om industrien stadig vokser  er tilgjengeligheten på langlenkede Omega-3 fettsyrer fra villfisk begrenset.

 

REN

Reduser forurensning
I 2019 reduserte European Food Standards Agency (EFSA) det anbefalte ukentlige inntaket av vedvarende organiske miljøgifter (POP’s) med syvgangeren. Oppdrettet laks får mesteparten av sine forurensinger fra marine foringredienser som fiskemel og fiskeolje.

 

 SUNN

DHA-rik alge forbedrer laksens helse
En av de ledende forskningsinstitusjonene i Norge på akvakultur, Nofima, har bekreftet at høyere nivåer av Omega-3 forbedrer fiskehelsen. I en nylig forskningsrapport fra Nofima som løper hele livssyklusen til Atlantisk Laks ble det gjort flere oppsiktsmessige funn der laksen ble fôret med alger som hadde høyt DHA innhold :