blogg / nyheter

Myten om antibiotika

Det er en seiglivet myte at oppdrettslaks er full av antibiotika. Det er den ikke! På 1980-tallet var bakteriesykdommer et problem ved oppdrett av laks, men på 1990-tallet ble det utviklet effektive vaksiner. Det førte til en betydelig redusering av forekomsten av bakterielle sykdommer.

Fakta er at oppdrettsnæringen i dag står for ca. 1% av forbruket av antibiotika i Norge.Til sammenligning bruker kjøtt- og eggprodusentene 14 % og hele 85 % brukes til behandling av mennesker.

Folkehelseinstituttet kontrollerer omsetningen av antibiotika. Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, er endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk marginale og salget er svært lavt.

Figuren er hentet fra Veterinærinstituttets årlige rapport om forbruket av antibiotika i Norge. Den viser hvordan forholdet mellom mengde produsert laks og bruken av antibiotika i oppdrettsnæringen har utviklet seg siden 1981. Den grønne kurven viser mengden produsert fisk, mens de blå stolpene viser forbruket av antibiotika.