blogg / nyheter

BioMar Group bærekraftrapport 2017

BioMar overgår forventningene på bærekraftmål på råvarer

Denne uken lanserer BioMar Group sin integrerte bærekraftrapport for 2017. Allerede tre år foran skjema er fire av fem råvaremål oppnådd. BioMar har besluttet å heve listen videre og setter nå nye mål for 2020. 

BioMars integrerte bærekraftrapport er en omfattende rapport som er avstemt med FN’s bærekraftmål og følger Global Reporting Initiative sine retningslinjer for rapporteringen. Med detaljerte bærekraftmål, finansielle dypdykk og ambisjoner framover gir rapporten full åpenhet i BioMars aktiviteter. Rapporten tar også en grundig titt på betydningen av sporbarhet og data for den fremtidige utvikling av et bærekraftig havbruk.     

Tradisjonelt sett så står fiskefôr for omtrent 80 % av miljøbelastningene i oppdrett av sjømat og spiller dermed en avgjørende rolle i den samlede bærekraften, inkludert den miljømessige og sosiale utviklingen av akvakultur.

«Bærekraft i havbruksnæringen begynner med fôret og i BioMar mener vi det er vårt ansvar å tilby våre kunder innovative, høyytelsesløsninger som også reduserer negativ påvirkning på miljøet», sier Vidar Gundersen, ansvarlig for bærekraft i BioMar.

I 2015 lanserte BioMar et globalt forbedringsprogram og satte blant annet ambisiøse mål for bruk av sertifiserte råvarer. Disse målene inkluderte 100 % sertifisering av alt soyaprotein, krill og palmeolje og 70 % sertifisering av alt fiskemel og fiskeolje innen 2020. Mens soyaprotein er godt på vei til å nå sine mål har alle andre ingredienser møtt eller overgått forventningene. BioMar vil nå heve listen på målene for fiskemel og -olje til 80 % sertifisert materiale innen 2020.


«Bærekraft og ansvarlig innkjøp er en kontinuerlig utfordring. For å fortsatt være en leder i denne utviklingen vurderer vi nye og mer krevende mål utover 2020 som vil få oss til nye høyder», sier Vidar Gundersen.


BioMar vil fortsette med sin forpliktelse til drive den bærekraftige utvikling i næringen i 2018 og ved årets slutt vil de ha sluttført en full kilde-til-markedsrangering av hele råvareporteføljen basert på bærekraft. Dette omfattende analyseverktøyet muliggjør dem å styre sine råvarekjøp mot mer bærekraftige løsninger, og legger til rette for at oppdrettere og hele verdikjeden kan få en større forståelse av bærekraften i hver råvare som inngår fiskefôr.

 

Følg denne lenken til BioMar Group Integrated Sustainability Report 2017.