blogg / nyheter

BIOMAR STYRKER HELSETEAMET

Fiskehelse og dyrevelferd er viktigere enn noen gang. Skal næringen vokse må en rekke helseutfordringer løses og fôr er et sentralt element i dette arbeidet. Som et ledd i BioMars fokus på fiskehelse er det nå ansatt to nye spesialister som skal inngå i et helseteam som skal jobbe for en bærekraftig utvikling av fiskefôr. Teamet er en del av en større teknisk avdeling som fungerer som brobygger mellom forskning og kunde.

Helseteamet består nå av (f.v) Marte Hauge, Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik og Marianne Nergård.

«Vi ser at fiskehelsen legger premisser for hele produksjonen i dag. Våre kunder har styrket sin kompetanse på feltet, og vi opplever at de ønsker en tett dialog om hvordan vi skal samarbeide om det viktige fiskehelsearbeidet fremover», sier Marianne Nergård, fagsjef fiskehelse i teknisk avdeling. Marianne Nergård er veterinær og har jobbet med fiskehelse i BioMar i tre år. Hun skal koordinere det helsefaglige teamet i Norge.

Ida-Kathrin Gjerstad Nerbøvik skal jobbe som produktsjef helse- og medisinfôr. Ida-Kathrin har bakgrunn som fiskehelsebiolog og har erfaring fra klinisk fiskehelse.

«Etter noen år i bransjen ser jeg behovet for å tenke forebyggende fiskehelse i flere ledd. Riktig fôr til riktig fiskehelsesituasjon er en viktig del av dette arbeidet og det vil jeg være en del av», sier Ida-Kathrin.

Marte Hauge skal jobbe som rådgiver innen fiskehelse. Hun er veterinær med spesialisering innen akvamedisin, og har en særlig interesse for ernæring og betydningen den har for helsen.

«Jeg gleder meg veldig til å begynne i jobben, og til å bli en del av BioMars helseteam. Vi vet at riktig ernæring er svært viktig for god fiskehelse og velferd. Å få være med å utvikle helsefôr som styrker fisken i perioder med økt belastning, f.eks. i form av håndtering og smittepress, blir både givende og interessant. BioMar tar fiskehelse på alvor og det er svært lærerikt å bli en del av et så stort og kunnskapsrikt fagmiljø», sier Marte.

Se tidligere sak «BIOMAR – VIKTIG BIDRAGSYTER PÅ INTERNASJONALT PROSJEKT OM GJELLEHELSE»