blogg / nyheter

Flokenes Fiskefarm AS vant prestisjetung pris på AquaGen-konferansen

AquaGeni-prisen 2018/2019

Flokenes vant AquaGeni-prisen 2018/2019 som ble delt ut til de beste matfiskproduksjonene i Nord-, Midt- og Sør-Norge. «Vi er selvsagt veldig stolte. Fra fisken var 1 kg til slakt har vi fôret med BioMars kraftigste fôr, Power. Vi har aldri tidligere hatt bedre tilvekst. Varianten Power Q med krill ga også et veldig lavt sløyesvinn. Dette inspirerer oss til å gjøre en ekstra innsats framover på H18 og H19 generasjonene» sier Frank og Ole-Marius Osland i Flokenes Fiskefarm.Hedrer de beste produsentene  

Flokenes prestasjon ble oppnådd med rognproduktet, GEN-innOva® GAIN på lokaliteten Skorva. Det var Vibeke Emilsen, teknisk salgssjef region midt i AquaGen, som i samarbeid med Deloitte har samlet inn og analysert tallmaterialet fra oppdretterne.                                          «Med denne prisen ønsker vi å hedre dem som hver dag jobber for at laksen skal vokse og trives, helt fra rogna legges i klekkeriet og fram til den siste brønnbåtturen» sier Emilsen.

 

«Generasjonsskiftet»

«Generasjonsskiftet» er en konferanse som arrangeres hvert år av AquaGen. Målet er å øke kunnskapen om av avl og genetikk for å oppnå bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Det legges opp til erfaringsutvekslinger mellom flere aktører gjennom foredrag om dagsaktuelle temaer fra eksterne og interne foredragsholdere. Blant andre var Erik Gracey fra BioMar på scenen og fortalte om bærekraftig verdikjedesamarbeid i bransjen.

 Vi gratulerer Flokenes med prisen!