blogg / nyheter

Hverdagen som trainee og modul 2 i Seafood-Trainee programmet

Endelig var det tid for en ny og innholdsrik samling i Seafood-Trainee programmet. Forrige samling hadde «Verdikjeden» som tema, nå «Forskning og innovasjon». På programmet stod en rekke foredrag fra forskningsinstitusjonen SINTEF, presentasjoner fra etablerte selskaper, samt et innslag fra en bedrift som hadde sitt opphav i fire studentvenner på NTNU.

Fra SINTEF fikk vi høre om tunfisk som oppdrettsart og mulighetene rundt tunfiskoppdrett i Norge. Her ble vi kjent med at tunfisken krever noe av det samme som oppdrettet torsk og laks, men også så mye mer med tanke på utforming av fôr og anlegg. Eksponert havbruk og presisjonsfiskeoppdrett var også tema.

Innovasjon var en stor del av modul 2, og dette kom frem gjennom forskningen og fokuset rundt automatisering og robotisering i havbruk og sjømatnæringen, forretningsutvikling og systematisering av real-time data. Særlig interesse var det rundt sistnevnte. Firmaet Searis har utviklet en metode hvor ansatte i alle deler av en bedrift kan oppdatere, utforske og dele real-time data og dermed hele tiden forbedre produksjonen. 

 

En stor del av Seafood-Trainee programmet er å ha faglige og sosiale samlinger for å knytte bekjentskap på tvers av bedrifter og utdanningsbakgrunn. Tidligere har samlingen for modul 2 blitt holdt i Trondheim med besøk hos aktuelle bedrifter, men på grunn av den pågående Covid-19 situasjonen ble denne samlingen holdt digitalt. Covid-19 har gjort at det for mange har vært tøft å starte på nytt sted og i ny jobb. Men i BioMar har Eskil og jeg vært heldige å ha gode kollegaer som vi har hatt daglig kontakt med på Teams, både jobbrelatert, men også som et sosialt avbrekk i de periodene vi ikke har kunnet vært på kontoret.

Som en boost hadde NCE Seafood Cluster lagt inn en bolk med et motivasjonsforedrag av den engasjerte Samuel Massie. Som 18-åring var Samuel en del av Berserk-ekspedisjonen til Sydpolen i 2011. En ekspedisjon som krevde pågangsmot og positive tanker i en vanskelig situasjon.
Er det noe alle kan ta med seg videre fra dette, så er det å dra ut læringspotensialet i utfordringer vi møter på.

Frem til neste samling fortsetter Eskil og jeg vår reise som trainee i BioMar. En fremoverlent arbeidsgiver som stadig utfordrer og involverer oss i spennende prosjekter, og som gir oss rom til å tenke nytt!