blogg / nyheter

Medaljeseremoni i BioMar

Det er ikke bare under ski VM i Seefeld at det ble delt ut edle metaller. I BioMar har vi våre egne helter og vinnere. For lang og tro tjeneste fikk Kyrre Johannessen, Einar Ulriksen, Stein Ivar Kristensen og Knut Reidar Haaheim tidligere i år utdelt Norges Vel medalje som det synlige og høyst ærefulle beviset på at de har vært ansatt i BioMar Norge i hele 30 år.

Medaljen er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som BioMar som arbeidsgiver benytter for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet blant ansatte.

Gjengen startet sine respektive karrierer ved BioMar Myre i 1988, og har i løpet av disse årene ivaretatt flere ulike roller i bedriften.

- Det er flott å få en slik anerkjennelse etter lang tid i samme bedrift. 30 år er jo lenge, men det har ikke vært en kjedelig dag så langt, sier vedlikeholdsleder Knut Reidar Haaheim.

- Jeg begynte i BioMar i september 1988, da var selskapet relativt nystartet. Utviklingen siden da på både fôrkvalitet, prosessutstyr og teknologi har vært enorm.

BioMar har derfor vært et spennende selskap å jobbe i, kontinuerlig utvikling og varierte arbeidsoppgaver har vært det jeg har satt mest pris på, fortsetter han.

BioMar gratulerer og takker alle 4 for innsatsen i de 30 årene som har gått, og håper på fortsatt mange år med BioMar-logoen på brystet!