blogg / nyheter

velkommen til BioMar Iselin!

BioMar har inngått et samarbeid med NCE (www.seafoodinnovation.no) om en trainee i BioMar. Første trainee ut er Iselin Lillevik Møllerstuen, 30 år, fra Gudbrandsdalen/Helgeland.

På BioMar.no og på våre sosiale medier vil du fremover lese mer om hennes hverdag i BioMar, og litt av det hun opplever som nyutdannet i næringen.

Men først, la oss bli enda bedre kjent med Iselin. Dette svarer Iselin selv når vi ber henne presentere seg:

 

Fortell kort om din bakgrunn, studier, relevante jobber mm.
Jeg har alltid hatt stor interesse for livet og ressursene som finnes i havet, og valgte derfor å utdanne meg som fiskehelsebiolog ved Universitet i Bergen. Min mastergrad blir fullført i løpet av høsten 2020, ved siden av jobben som trainee her i BioMar. I masteroppgaven arbeider jeg med sår- og hudhelse hos laks. Fra før har jeg en bachelor i folkehelsearbeid, en utdanning som inkluderte både ernæring, fysisk aktivitet, kostholdarbeid i samfunnet og samfunnsplanlegging. 

Ved siden av fiskehelsestudiene har jeg arbeidet som teknisk assistent hos MSD Animal Health, driftstekniker hos Kvarøy Fiskeoppdrett på deres sjøanlegg, og driftstekniker/vaksinatør på Strømsnes Settefisk AS. 

  

Hva er en NCE trainee? Hva gjør dere? 
NCE Seafood Cluster har de siste fem årene arrangert et Seafood-Trainee program for nyutdannede eller nyansatte i sjømatnæringen. Programmet er en kombinasjon av jobb i en bedrift i sjømatnæringen samt fire akademiske moduler hvor trainees på tvers av bedrifter møtes. De fire modulene har ulike tema som skal gi innsikt i sjømatnæringens verdikjede, forskning og innovasjon, sirkulær økonomi og nye verdikjeder. 

 

Hvorfor ble det BioMar?
Jeg har lenge ønsket å arbeide med fôr og ernæring, men jeg er også veldig glad i det praktiske arbeidet i felt og den direkte kontakten med oppdretterne. Da jeg fikk tilbud om trainee-stillingen i BioMar og fikk mulighet for å kombinere alt dette, hadde jeg absolutt ingen tvil. Jeg kan derfor si at jeg har vært heldig! I tillegg har jeg fått tildelt en mentor, Ida-Kathrin, som inkluderer og utfordrer meg i ulike arbeidsoppgaver og tematikk. 

 

Hva blir rollen din i BioMar under trainee-året, og hva gleder du deg mest til?
Jeg inngår som en del av helseteamet i BioMar og skal delta aktivt i ulike prosjekter, bl.a. med prøveuttak og behandling av resultater fra forsøk og kunder. Jeg skal også jobbe med å innhente og formidle informasjon om produkter ut mot kundene.

Det jeg gleder meg mest til er å få innsikt i og kunnskap om behovene til laksen og næringen, og på den måten utvikle kompetansen omkring fiskehelse og -velferd. I tillegg gleder jeg meg til å bli kjent med BioMar-gjengen som består av trivelige og faglig dyktige mennesker! 

 

Ellers – kort om deg selv: Hva er dine interesser/hobbyer?

Jeg er generelt en aktiv person og interessen for friluftsliv i flere varianter er stor. Da både med nærturer og lange ski- og fjellturer i all den fine naturen Norge har å by på. Jeg har også vært ute og reist en del, og Australia er for øvrig en av mine favoritt reisemål.