Vårt løfte: Klimatiltak

             

You care. We care. SmartCare.

FULL POWER

fra start til mål

for balansen i produksjonen

Spesialfôret for resirkulasjonsanlegg i akvakultur RAS

Powered by Partnership
Driven by Innovation

Vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig global akvakultur

... resultater {{contentCount}} matches
  • {{category.Name}}
  • {{category.Name}}
Background Image

Fôrets effekt på karbonavtrykket

Forbrukerne gjør stadig grundigere undersøkelser for å sikre at det er samsvar mellom innkjøpene de foretar og verdiene de holder i hevd. Derfor må produsentene kunne demonstrere etterlevelse av forpliktelsene sine med handlinger – ikke bare med ord. Det er viktig å vise engasjement for bærekraft og vise til utførte handlinger på veien mot å nå de relevante målene. Slik kan man skille seg ut og vekke tillit hos forbrukerne.

Les mer
Les mer om Fôrets effekt på karbonavtrykket
Background Image

Slik reduserer du laksens karbonavtrykk og blir en «netto null»-produsent

En reduksjon av karbonutslipp er avgjørende for jordas langsiktige bærekraft. Forbrukerne viser sitt engasjement for karbonvennlige alternativer med kjøpsbeslutningene de tar. Ny teknologi har gjort det mulig for laksenæringen å redusere sitt karbonavtrykk og melde overgang til «netto null»-produksjon. For å utnytte dette potensialet fullt ut er innovasjon og samarbeid i hele verdikjeden nødvendig – først og fremst innen fôrproduksjon.

Les mer
Les mer om Slik reduserer du laksens karbonavtrykk og blir en «netto null»-produsent
Background Image

Kan laksen bli proteinet med lavest karbonavtrykk?

Klimaendringene er i ferd med å bli et av verdens mest alvorlige problemer, og karbonutslipp er en av de største medvirkende faktorene til klimaendringene. Ved å endre kostholdet kan vi redusere karbonutslippet vårt og leve mer bærekraftig. Laks er en viktig proteinkilde som allerede har et lavt karbonavtrykk, og ved å benytte seg av moderne teknologi kan laksenæringen redusere dette avtrykket ytterligere og bli den mest miljøvennlige produsenten av animalsk protein.

Les mer
Les mer om Kan laksen bli proteinet med lavest karbonavtrykk?
Background Image

Blue Impact er omdømmet ditt

Les mer
Les mer om Blue Impact er omdømmet ditt
Background Image

Blue Impact sikrer deg hylleplass

Forbrukere som bryr seg om klima og miljø ønsker seg produkter som samsvarer med deres verdier og personlige overbevisning. Bærekraft har blitt viktig for mange forbrukere, og produsentene har svart med å tilby en mengde produkter som markedsføres som bærekraftige. Derfor er det viktigere enn noen gang for deg å kunne bevise at produktet ditt virkelig er bærekraftig, slik at det skiller seg ut i markedet.

Les mer
Les mer om Blue Impact sikrer deg hylleplass
Background Image

Blue Impact er god forretning

De siste årene har vi sett betydelige endringer i forbrukeradferd. Gjennom teknologiske framskritt og digitale plattformer har forbrukerne fått rask tilgang til store mengder informasjon. Forbrukerne kan foreta egne undersøkelser og ta mer informerte kjøpsbeslutninger. Samtidig kan de prioritere produkter som samsvarer med egne verdier.

Les mer
Les mer om Blue Impact er god forretning
Background Image

Blue Impact er til oppdrettere som tenker sirkulært

Et stadig viktigere aspekt ved bærekraft blir å legge til rette for en sirkulær økonomi der alle råvarene utnyttes maksimalt. Dette er en av grunnene til at BioMar har som mål at fôret vårt skal være 50 % sirkulært og gjenopprettende innen 2030. Etter som viktige næringsstoffer til sjømatfôr blir stadig vanskeligere å oppdrive, blir utnyttelse av sirkulære og gjenopprettende råvarer en stadig viktigere faktor i bærekraftig vekst innen havbruk. Blue Impact er i pakt med BioMars mål om å øke fôrets sirkulære/gjenopprettende egenskaper og lanseres med en dedikert parameter som måler fôrets sirkulære og gjenopprettende egenskaper – egenskaper som skal forbedres kontinuerlig langs veien på den blå reisen vår.

Les mer
Les mer om Blue Impact er til oppdrettere som tenker sirkulært
Background Image

Blue Impact er en del av endringsreisen

På slutten av 1950-tallet oppdaget de første europeiske oppdretterne fordelene ved å bytte fra hjemmelaget våtfôr til fabrikkprodusert tørrfôr fra USA. Oppdretterne opplevde at tørrfôret ga bedre vekst og var en mye mer bærekraftig løsning enn våtfôret, som førte til mye vannforurensning. Det var dette som i 1962 inspirerte en gruppe danske oppdrettere til å starte Dansk Ørredfoder A/S, som driftet en av de første europeiske fabrikkene til produksjon av pelletert fôr. Gjennom vår 60-årige historie har BioMar hele tiden brukt innovasjon til å skape bærekraftige fôrløsninger. Blue Impact er det neste steget framover på endringsreisen som prioriterer bærekraftige, nye råvarer og forvandler havbruksnæringen.

Les mer
Les mer om Blue Impact er en del av endringsreisen
Background Image

Blue Impact gjør reisen din blå

For å oppnå reelle endringer innen havbruksnæringen må fôrprodusentene ta ansvar og samarbeide med innkjøpere og leverandører. Deres posisjonering i verdikjeden gjør at de kan identifisere muligheter for å integrere bærekraftig praksis og implementere sirkulær økonomitenkning.

Les mer
Les mer om Blue Impact gjør reisen din blå
Background Image

Blue Impact – for å nå klimamålene

Effekten av klimaendringene blir mer og mer tydelig etter hvert som den påvirker alle land på alle kontinenter over hele kloden. I 2019 nådde registrert karbondioksid og andre drivhusgasser nytt rekordnivå, samtidig som vi endte med det varmeste tiåret (2010–2019) som er registrert i menneskehetens historie. FN innså alvoret i problemet og behovet for rask handling.

Les mer
Les mer om Blue Impact – for å nå klimamålene