Blue Impact – for å nå klimamålene

Effekten av klimaendringene blir mer og mer tydelig etter hvert som den påvirker alle land på alle kontinenter over hele kloden. I 2019 nådde registrert karbondioksid og andre drivhusgasser nytt rekordnivå, samtidig som vi endte med det varmeste tiåret (2010–2019) som er registrert i menneskehetens historie. FN innså alvoret i problemet og behovet for rask handling. De utarbeidet derfor sine bærekraftsmål, hvorav nummer 13 retter seg mot klimatiltak. Dette målet oppfordrer organisasjoner over hele verden til å delta i kampen for klimatiltak, og vi ser at mange selskaper forplikter seg til å oppnå netto null-utslipp senest innen 2050. Havbruk har allerede et av de laveste karbonavtrykkene blant næringer som produserer proteinrik mat og bør derfor sette seg som mål å bli ledende i kampen mot klimaendringer. For BioMar representerer Blue Impact et viktig, konkret klimatiltak, og det gir oppdretterne en mulighet til å vise lederskap og nå klimamålene de setter seg.   

I havbruksproduksjon er miljøpåvirkningen fra fôret viktigst

Fôr kan i dag bidra med inntil 80 % av karbonavtrykket fra havbruksproduksjon. Derfor vet vi i BioMar at for å hjelpe havbruket i kampen mot klimaendringene, må vi påta oss en lederrolle. Derfor vil Blue Impact ved lansering levere et samlet CO2-nivå under 2,0 – med en komplett strategi for livssyklusfôr. Ved å minke karbonavtrykket fra vårt eget fôr, kan vi bidra til et drastisk skifte mot et lavere karbonavtrykk for havbruksprodusenter og fremme en bærekraftig utvikling av hele industrien. Med et nivå på 2,0 har vi fortsatt en lang vei å gå før vi når vår egen "blå sone" under 1.0 og derved oppnår suksess. Blue Impact er imidlertid en reise, og underveis skal vi fortsette å senke dette nivået og etablere Blue Impact som et av fôrene på markedet med lavest karbonavtrykk.

Mens vi fortsetter å redusere Blue Impacts karbonavtrykk, må vi øke samarbeidet med viktige interessenter. Sannheten er at vi ikke kan nå målene våre alene. Vi samarbeider med råvareleverandørene for å stoppe avskogingen. Vi undersøker hvordan vi kan restaurere skadde landområder. Vi har alliert oss med partnere for å omdanne CO2 til bundet karbon. Vi må jobbe sammen for å øke effektiviteten i matproduksjonen og redusere matsvinn. Blue Impact gir oss muligheten til å jobbe med oppdretterne og se på hvordan vi kan redusere karbonavtrykket i virksomheten vår – både oppstrøms og nedstrøms.  

Forbedring av karbonavtrykket gjennom Scopes 1, 2 og 3

Etter hvert som organisasjoner forplikter seg til klimatiltak og implementerer bærekraftig praksis, må de fortsette å overvåke karbonutslippene sine fra alle kilder. Til dette er GHG-protokollen et godt egnet verktøy, da den kategoriserer karbonutslipp i tre enkeltstående «Scopes», slik at selskaper enkelt kan rapportere, overvåke og redusere karbonutslippene. Rapportering av Scopes 1 og 2 er obligatorisk for selskaper, som gjør at de fokuserer på å redusere utslippene fra disse kildene. Men i de fleste tilfeller har Scope 3 størst innvirkning på karbonutslippene og gir den beste muligheten til å redusere dem. Dette gjelder særlig i havbruk, der fôr og annen oppstrømsvirksomhet er den største bidragsyteren til karbonutslipp.

For å redusere utslippene i Scope 3 må selskapene samarbeide med leverandører og innkjøpere. Blue Impact gir oppdretterne en utmerket mulighet til både å redusere Scope 3-karbonutslipp, og å samarbeide med BioMar om ytterligere reduksjon. Over 90 % av våre egne karbonutslipp kommer fra råvareinnkjøp, og for å kunne redusere karbonavtrykket enda mer, må vi se på vårt eget Scope 3- utslipp. BioMar kan bruke Blue Impact til å redusere egne Scope 3-utslipp ved å jobbe sammen med leverandører og oppdrettere, både oppstrøms og nedstrøms i virksomheten.

Reisen til netto null-utslipp

Det internasjonale klimapanelet har satt klare mål for organisasjoner, med et sluttmål om å oppnå netto null-utslipp innen 2050. For å oppnå dette har mange organisasjoner skissert  egne klimamål og strategier, og mange av disse har flyttet målet til 2040 eller til og med 2030. I løpet av de neste åtte årene bør vi ha kuttet utslippene med minst 50 %. Vi i BioMar har lansert ambisjonene våre for 2030, der et av målene er å redusere karbonavtrykket med en tredjedel innen 2030, noe som setter oss i posisjon til å nå vårt eget netto null-mål innen 2040.

Ved at Blue Impacts parametere for påvirkning er sentrert rundt en reduksjon av miljøpåvirkninger, gir fôret oppdretterne en gylden mulighet til å redusere miljøavtrykket sitt umiddelbart – og bli en del av strategien for å oppnå netto null-utslipp. I tillegg til å lanseres som fôret med lavest utslipp til dags dato, vil vi fortsette å utvikle og forbedre Blue Impact over tid. Når vi nærmer oss 2030, 2040 og 2050, vil et stadig forbedret Blue Impact-fôr sikre at vi er i forkant på bærekraft. Over tid er Blue Impact tenkt å være vårt første karbonnøytrale fôr og kan bli en viktig del av strategien til oppdrettere som ønsker å øke tempoet på sin egen reise mot netto null-utslipp.

 

Som en av de mest bærekraftige kildene til proteinproduksjon i verden, er havbruk i en gunstig posisjon til å bli ledende i kampen mot klimaendringer. Som fôrprodusent vet BioMar at vi må påta oss en lederrolle i havbrukets klimatiltak. Fôr kan bidra med inntil 80 % av karbonavtrykket i havbruksproduksjon og er derfor et område av stor betydning for oppdretternes miljøpåvirkning. Blue Impact lanseres som det fôret med lavest karbonavtrykk vi har produsert til dags dato, og det vil forbedres ytterligere i framtiden. Ved å bruke Blue Impact kan oppdretterne oppnå en betydelig reduksjon av Scope 3 karbonutslipp og bli en sentral del av strategien for å oppnå karbonnøytralitet. Blue Impact passer for oppdrettere som ønsker å nå sine klimamål, påta seg en lederrolle i klimatiltak og transformere havbruk.