Blue Impact er en del av endringsreisen

På slutten av 1950-tallet oppdaget de første europeiske oppdretterne fordelene ved å bytte fra hjemmelaget våtfôr til fabrikkprodusert tørrfôr fra USA. Oppdretterne opplevde at tørrfôret ga bedre vekst og var en mye mer bærekraftig løsning enn våtfôret, som førte til mye vannforurensning. Det var dette som i 1962 inspirerte en gruppe danske oppdrettere til å starte Dansk Ørredfoder A/S, som driftet en av de første europeiske fabrikkene til produksjon av pelletert fôr. Gjennom vår 60-årige historie har BioMar hele tiden brukt innovasjon til å skape bærekraftige fôrløsninger. Blue Impact er det neste steget framover på endringsreisen som prioriterer bærekraftige, nye råvarer og forvandler havbruksnæringen.

 

Historien om bærekraftige fôrløsninger

BioMars bærekraftreise startet for flere tiår siden. Mens BioMar fremdeles opererte under navnet Dansk Ørredfoder A/S, skapte vi ECOLINE, som ble ansett som det første miljøvennlige fiskefôret i verden og vant den danske miljøprisen i 1988. I 1997 satte vi bærekraft som et av hovedmålene i fôrløsningene våre, og siden har vi kontinuerlig jobbet fram bærekraftige fôrløsninger. BioSustain-programmet vårt ble lansert i 2007 og utgjør fremdeles et av fundamentene i vårt omfattende arbeid med de tre bærebjelkene i bærekraft: økonomi, miljø og samfunn. I løpet av de siste 35 årene har BioMar lykkes med å redusere laksefôrenes innhold av marine råvarer med hele 75%. 

I senere tid (2013) ble BioMars Brande produksjonsanlegg det første i verden som møtte den nye ASC-standarden for laks og ørret, og i 2016 leverte vi vårt første kommersialiserte fôr med den nye råvaren algeolje som erstatning for fiskeolje. I BioMars 2020 bærekraftrapport lanserte vi våre tre ambisjoner for 2030, som skisserer hvordan innsatsen vi legger inn i bærekraft vil se ut i fremtiden. For å nå de nye målene våre må vi forlenge vår innovasjonshistorie og satse på bærekraftige fôrløsninger. Blue Impact er katalysatoren for endring og innovasjon i  havbruksnæringen ved å fremme nye råvarer og levere bærekraftige fôrløsninger.

 

Betydningen av nye råvarer

Gjennom hele vår historie har nye råvarer spilt en nøkkelrolle i denne havbruksinnovasjonen og produksjonen av bærekraftige fôrløsninger. I 2013 begynte vi forskning på bruk av algeolje som erstatning for fiskeolje. I 2016 leverte vi vårt første kommersialiserte fôr med algeolje, og fem år senere hadde vi produsert over én million tonn fôr som inneholdt denne nye råvaren. Nye råvarer bidrar til innovasjon innen akvakultur og gir oss fôr med en mer bærekraftig profil. Derfor vil stadig nye råvarer med en bærekraftig profil bli inkludert i Blue Impact-fôr og spille en viktig rolle i omformingen av havbruksnæringen.

Fremover vil vi fokusere på lavtrofiske, nye råvarer som bidrar til at  våre fôrforsyningskjeder over tid kobles fra miljøødeleggelser og direkte konkurranse med mat til konsum. Ved å fokusere på lavtrofiske råvarer kan vi benytte råvarer som omgår den naturlige næringskjeden og har et høyt næringsinnhold. I tillegg vil dette bidra til at økosystemene som næringsstoffene stammer fra får balansen gjenopprettet etter menneskelig inngripen. For eksempel, ved å bruke algeolje konkurrerer vi ikke lenger om villfanget fisk, men omgår næringskjeden ved å gå rett til omega-3-kilden. På denne måten blir produksjonen av fôrene våre ikke lenger avhengig av fiskeolje fra villfanget fisk – noe som letter presset på havene på jorda.