Blue Impact er god forretning

De siste årene har vi sett betydelige endringer i forbrukeradferd. Gjennom teknologiske framskritt og digitale plattformer har forbrukerne fått rask tilgang til store mengder informasjon. Forbrukerne kan foreta egne undersøkelser og ta mer informerte kjøpsbeslutninger. Samtidig kan de prioritere produkter som samsvarer med egne verdier. Vi ser at forbrukerne gjerne prioriterer bærekraftige og miljøvennlige produkter, og at de er villige til å betale mer for dem. Å bruke Blue Impact-fôr er god forretning, da denne bærekraftige fôrløsningen gjør produktet ditt til ett som appellerer til miljøbevisste forbrukere. 

Forbrukernes stemme

Den digitale revolusjonen har endret handlemønsteret til forbrukerne. I dag har forbrukerne tilgang til store mengder informasjon på sine digitale enheter, der de kan undersøke og evaluere data og ta informerte kjøpsbeslutninger. Via de nye digitale plattformene kan de også påvirke andre forbrukere. Alle forbrukere bør derfor bli sett på som kritikere og medskapere fordi de ved hjelp av digitale plattformer kan påvirke produktutviklingen og gi den tommel opp eller tommel ned. I dette raskt skiftende miljøet må produsentene tilpasse seg raskt, ta hensyn til forbrukernes verdier og levere nye produkter som samsvarer med disse. Bærekraftige og miljøvennlige produkter blir prioritert stadig høyere av et stort antall forbrukere. 

Haller, Lee & Cheung har utført en undersøkelse om forbrukerinnsikt for IBM som viser hvordan forbrukerne har endret seg. 40 prosent av respondentene kan kategoriseres som formålsdrevne forbrukere, som ønsker å kjøpe produkter som samsvarer med verdiene deres. I tillegg har bærekraft nådd et vippepunkt. 78 prosent av respondentene sier at bærekraft er viktig for dem, og 57 prosent av forbrukerne er villige til å endre kjøpsvaner for å støtte bærekraftige produkter. Av forbrukerne som sier at bærekraft er svært viktig for dem, er 70 prosent villige til å betale i snitt 35 prosent mer for å kjøpe merkevarer som er bærekraftige og miljøvennlige. Å bytte til Blue Impact-fôr er god forretning, da det tiltrekker seg denne kategorien forbrukere, bidrar til å spre bevissthet og plasserer merkevaren din blant bærekraftige og miljøvennlige produkter. 

 

(Haller, Lee & Cheung, IBM)

Åpenhet om forbruksvarer

Men det er ikke nok å tilby produkter som leverer kun på ett aspekt ved bærekraft. Mange forbrukere er grundige når de oppsøker produktinformasjon, og de merker seg blant annet hvordan produktene er bearbeidet eller hvor bestanddelene kommer fra. Produsentene må gjøre seg fortjent til forbrukernes tillit ved å tilby åpenhet rundt produktene – noe som er avgjørende for å vinne over nye kunder. I IBM-rapporten som er nevnt ovenfor sier 73 prosent av respondentene at sporbarhet er viktig, og 84 prosent sier at merkevaretillit er viktig. Nok en gang ser vi at forbrukerne er villige til å åpne lommeboken, da 71 prosent oppgir at åpenhet er svært viktig – og er villige til å betale for det.

For å vinne forbrukernes tillit må produsentene derfor ta i bruk ny teknologi og demonstrere hvordan de forplikter seg i forhold til viktige aspekter ved bærekraft. Blue Impact-kunder får tilgang til BioMars oppdagelsesapp. I denne appen demonstrerer BioMar åpenhet om råvarer som for eksempel fiskemel ved å vise hvor fiskemelet i fôret ble hentet fra. Dette vil gi oppdrettere som bruker Blue Impact en mulighet til å være mer åpne om råvarenes reise og videreformidle denne informasjonen til kundene sine, utnytte deres engasjement for bærekraftige fôrløsninger og vinne tillit. 

 

Alternative proteinløsninger

For å vinne forbrukernes tillit fullt ut, må vi fortsette å utvikle bærekraftig praksis i bransjen og vise lederskap. Vi må i økende grad tilpasse oss endringene og bevege oss inn i rommet til «first movers». Derfor fortsetter BioMar å bruke ressurser på FOU for å finne bærekraftige, alternative proteinkilder som kan brukes i Blue Impact-fôr. Forbrukerne har lenge ansett for eksempel soyaprotein og palmeolje som råvarer med høy miljørisiko. Dette skyldes at både soyaprodukter og palmeolje bidrar til avskoging og kan ha store negative konsekvenser for miljøet når de ikke er hentet ut på bærekraftig vis. En effektiv måte å vise at du er opptatt av bærekraft på, er å bevege seg bort fra råvarer forbrukerne anser som høyrisiko.

Med Proton har BioMar et stort potensial for å ta i bruk en alternativ proteinkilde. Proton er bærekraftig produsert ved hjelp av karbonavfall fra Deep Branch, noe som gir et protein av høy kvalitet, og som kan brukes til å erstatte andre proteinkilder som soya- og fiskemel. Å kombinere disse bærekraftige alternativene med åpenhet vil gjøre mye for å vinne forbrukernes tillit. Sporbarhet vil gjøre det mulig for deg å forsikre kundene om at proteinkilder de anser som høyere risiko har blitt bærekraftig hentet ut gjennom sertifiserte organisasjoner, mens bruk av alternative kilder viser at du er en del av de viktige og nødvendige endringsprosessene. Dessverre vil alternative proteinkilder være knappe i begynnelsen, og derfor kan vi bare tilby Blue Impact til kunder som deler vår visjon for bærekraft og er villige til å være «first movers».   

 

Den digitale revolusjonen har endret hvordan forbrukere og produsenter tenker og handler. Teknologiske framskritt og nye digitale plattformer har ført til at store mengder informasjon er tilgjengelig for forbrukerne, og dette har skiftet balansen i deres favør. Forbrukerne er mer informerte og villige til å ta et dypdykk i informasjonen for å forsikre seg om at innkjøpene deres harmonerer med verdiene deres. Å bruke Blue Impact-fôr er god forretning, og er et bytte til et produkt som leverer på flere bærekraftkriterier og dermed er attraktivt for kunder som prioriterer bærekraft. Blue Impact vil også gi deg verktøyene som dokumenterer åpenhet og sporbarhet. Dermed har du mulighet til å vinne kundenes tillit og skape merkevarelojalitet. Bedrifter som bytter til Blue Impact-dietter i matproduksjonen oppmuntrer forbrukerne til å bruke lommeboken til å presse fram en bærekraftig tilnærming og forvandle havbruk.