Blue Impact er omdømmet ditt

Enhver ny generasjon møter samfunnsutfordringer som definerer dennes rolle i verden. Dagens yngre generasjon har mange bekymringer, og den mest utbredte handler om miljøet. I en undersøkelse som ba 10 000 18-25-åringer over hele verden identifisere jordens mest presserende problemer, sa hele 41 prosent at global oppvarming er det største. Videre mener 93 prosent av dem at produsenter er forpliktet til å ta stilling til miljøspørsmål, og 73 prosent er villige til å betale mer for bærekraftige produkter. Vi er alle forpliktet til å bidra til å ta den yngre generasjonens bekymringer på alvor, og tiden for å handle er NÅ. Vi må gjøre meningsfulle endringer i virksomhetene våre og fokusere på gjenopprettende metoder. Med andre ord: Vi må etterlate denne planeten i best mulig stand til barna våre, barna deres og kommende generasjoner. 

 

Mindre skade på planeten

Den industrielle revolusjonen banet vei for det moderne livet. Raske framskritt innen teknologi samt økonomisk vekst gjorde at mange av problemene samfunnet sto overfor på den tiden, ble løst. Men i kjølvannet av framgangen økte også påvirkningen på miljøet. Bruk av fossilt brensel til kraftforsyning ble vanlig, land ble ryddet, og over tid har tapet av biologisk mangfold og klimaendringer blitt framtredende problemer.

Alle virksomheter påvirker planeten vår på en eller annen måte – ofte negativt. Som svar på dette har mange bedrifter skiftet fokus for å minimere den negative miljøpåvirkningen. Det er avgjørende for en bærekraftig utvikling at du som produsent forstår påvirkningen virksomheten din har på miljøet og hvordan du kan sikre at den er minst mulig negativ.

BioMar har satt seg et veldig enkelt mål: Vi ønsker å redusere skadene på planeten vår. Vi forstår at virksomheten vår har en rolle i dette, og de første skrittene mot å minimere den negative påvirkningen er å analysere bærekraften i vår egen virksomhet og ta i bruk ny teknologi.

Én måte å jobbe mot et netto positivt miljøregnskap er å redusere den negative effekten fra fôrene våre. Med Blue Impact tilbyr vi en bærekraftig fôrløsning som kontinuerlig reduserer den negative innvirkningen på planeten. Blue Impact har en "kompromissløs" tilnærming og sikrer at diettene ikke går på akkord med bærekraftprinsippene. Langs veien på vår Blue Journey skal Blue Impact stadig inneholde nye råvarer og utnytte ny teknologi for å forbedre effekten av havbruk.

 

Ernæringsmessige behov

Å være fremtidsrettet og evaluere hvordan virksomheten din kan løse morgendagens problemer er nøkkelkomponenter i økt bærekraft. Like viktig er det å vurdere hvordan virksomheten din kan bidra til samfunnet på best mulig måte. I de kommende årene vil globale matsystemer støte på mange nye utfordringer. Tradisjonelt har matsystemene fokusert på å produsere nok mat til å fø en stadig voksende befolkning. Imidlertid finnes det studier som viser at vi kan produsere nok mat i dag til å fø jordens befolkningsantall i 2050. Den virkelige utfordringen ligger i å møte ernæringsmessige krav hos morgendagens befolkning mens miljøutfordringer som klimaendringer og ressursknapphet blir mer utbredt. Fremtidens matsystemer må levere næringsrik og sunn mat på en bærekraftig måte.

Med økt bruk av plantebaserte ingredienser i laksefôr har vi registrert en nedgang i enkelte viktige ernæringsmessige komponenter i laksen. Derfor forstår BioMar at vi i fremtiden må prioritere næringsverdien i fôret vårt og bidra til produksjon av næringsrike matvarer. Blue Impact er et svar på denne utfordringen. Ved lansering er Blue Impacts hovedfokus å gjenopprette den naturlige balansen mellom fettsyrer ved å oppnå et omega-6/omega-3-forhold på under 1. I tillegg sikrer Blue Impact at laks som får Blue Impact-fôr gir ernæringsmessige fordeler til forbrukerne. Hver porsjon laks på 100 g leverer mer enn 1,75 g langkjedede flerumettede fettsyrer.

 

Mot framtiden

BioMar har satt seg som mål å minske skaden på planeten vår. Alle virksomheter har en innvirkning på miljøet. For å forbedre bærekraften i virksomhetene over tid må vi se det store bildet og implementere metoder som akselererer overgangen til gjenopprettende drift. Dette skylder vi fremtidige generasjoner og barna våre, som allerede anser miljøspørsmål som noen av de mest presserende i vår tid. Ved å fokusere på bærekraft og næringsverdi kan BioMar bidra til å løse miljøutfordringer, samtidig som vi bidrar til produksjon av næringsrik mat. Blue Impact-dietter vil etterlate seg en arv innen bærekraftige fôrløsninger. Blue Impact har en kompromissløs tilnærming til bærekraft, samtidig som den fokuserer på å levere positive ernæringsmessige fordeler. La Blue Impact bli en del av arven du etterlater deg.