Blue Impact sikrer deg hylleplass

Forbrukere som bryr seg om klima og miljø ønsker seg produkter som samsvarer med deres verdier og personlige overbevisning. Bærekraft har blitt viktig for mange forbrukere, og produsentene har svart med å tilby en mengde produkter som markedsføres som bærekraftige. Derfor er det viktigere enn noen gang for deg å kunne bevise at produktet ditt virkelig er bærekraftig, slik at det skiller seg ut i markedet.

Produsenter benytter ofte tredjepartsvalidering til å øke forbrukernes tillit, men vi ser at mange sertifiseringsorganisasjoner har begynt å stramme inn på bærekraftkriteriene. Blue Impact-fôr har fleksible parametere som lar deg måle og demonstrere produktets bærekraft overfor sertifiseringsorganisasjonene. Samtidig øker dette tilliten hos forbrukere og detaljister fordi det bekrefter at fôret er bærekraftig, noe som kan sikre deg plass i butikkhyllene i mange år framover.

 

Detaljister som produktkritikere og medskapere

Den digitale revolusjonen har endret folks kjøpsvaner. Forbrukerne kjøper i økende grad produkter som samsvarer med deres egne verdier og overbevisning. Produsentene må være raske til å tilpasse seg, ta i bruk ny teknologi og vise at produktene deres møter dette behovet hos forbrukerne. Detaljistene er intet unntak, da de alltid handler raskt for å kunne tilby produkter forbrukerne etterspør. Bærekraft står øverst på mange forbrukeres liste over prioriteringer, og en nylig studie publisert i The Economist viser at etterspørselen etter bærekraftige varer har økt globalt med over 70 prosent siden 2016. Detaljister velger derfor å tilby bærekraftige produkter, ettersom produktene de tilbyr er viktig for merkevaren deres totalt sett. Etter hvert som forbrukerne blir enda mer miljøkyndige, vil detaljistene fortsette å prioritere produkter som er bærekraftige for å appellere til denne forbrukergruppen.

I tillegg til forbrukere bør detaljister betraktes som produktkritikere og medskapere. Detaljistene kan ha en betydelig innvirkning på bærekraftarbeidet ved å utnytte sin posisjon i verdikjeden til å prioritere og skape etterspørsel etter bærekraftige produkter. I tillegg ser vi nå økonomiske fordeler for detaljister som prioriterer bærekraft. I en nylig studie av Haller, Lee & Cheung sier seks av ti forbrukere at de er villige til å endre sine kjøpsvaner for å redusere negative miljøpåvirkninger, og av forbrukere som anser bærekraft som viktig, er 70 prosent villige til å betale mer for bærekraftige produkter. Blue Impact gjør det mulig for lakseoppdrettere å demonstrere produktenes bærekraft overfor detaljister og hjelper dem derfor med å sikre hylleplass.

 

Vis at produktet ditt skiller seg ut

Etter hvert som etterspørselen etter bærekraftige produkter fortsetter å øke, satser bedrifter stadig mer på å utvikle bærekraftige produkter og markedsføre seg som miljøbevisste. I denne flommen av produkter er det viktigere enn noensinne at produktet ditt skiller seg ut, og at du kan bevise for detaljistene og forbrukerne at de er bærekraftige. Å kunne øke tilliten gjennom bevis er viktig. I rapporten fra Haller, Lee & Cheung-studien, som blant annet så på viktige markedsdrivere, indikerte 84 prosent av forbrukerne at merkevaretillit er viktig når de velger produkter. Men uansett hvor mye forbrukerne stoler på et merke, vil de fleste likevel gjøre omfattende undersøkelser før de bestemmer seg for å handle. I denne prosessen vil forbrukerne for eksempel vurdere hvor råvarene kommer fra, de produserende selskapenes retningslinjer og hvordan de leverer på miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.

Når forbrukerne undersøker produktene de kjøper grundig, er det viktig å både kunne demonstrere produktenes bærekraft og levere på flere aspekter ved bærekraft. Blue Impacts kompromissløse tilnærming til bærekraft vil appellere til forbrukertrendene vi ser. Blue Impact leverer på flere aspekter ved bærekraft, samtidig som BioMar gir deg verktøy som kvantifiserer disse fordelene overfor forbrukere og detaljister. På grunn av den begrensede tilgjengeligheten av ressursene som inngår i Blue Impact-fôr, kan BioMar imidlertid ikke tilby dietten til alle akvakulturkunder. Dette er en flott mulighet for deg å bli en «first mover» og tilby et eksklusivt, virkelig bærekraftig kosthold, slik at du skiller deg ut overfor detaljister og miljøbevisste forbrukere.

 

Strengere regler for sertifiseringsordninger

En av de mest effektive måtene å bygge opp et tillitsforhold og demonstrere produktenes bærekraft er gjennom tredjepartsvalidering. Innen akvakultur oppnås ofte tredjepartssertifiseringer gjennom organisasjoner som Aquaculture Stewardship Council (ASC), Best Aquaculture Practices (BAP) og Global Good Agricultural Practices (GAP). Men både havbruk og vår forståelse av bærekraft er i stadig utvikling. Etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig, ønsker sertifiseringsordningene å tilpasse seg. Dette resulterer i nye, strengere forskrifter og krav for å sikre at havbruksanleggene implementerer beste praksis og driver bærekraftig utvikling framover i hele bransjen.  

For eksempel har vi nylig sett at én av sertifiseringsorganisasjonene endret fôrforskriften. Ved at råvarer fra landbruket i økende grad benyttes i sjømatfôr, anser denne organisasjonen sjømatfôr som uatskillelig fra de negative konsekvensene landbruket påfører miljøet. Derfor har den oppdatert retningslinjene for råvarer, med fokus på å bekjempe tap av biologisk mangfold på land.

I Blue Impact-fôr benyttes parametere for råvarebruk som utvikles og endres over tid, noe som sikrer at det er i forkant av utviklingen av bærekraftig fôr. Ved å bruke Blue Impact-dietter kan også du være i forkant og imøtekomme eventuelle nye standarder og forskrifter som sertifiseringsorganisasjoner gjør gjeldende for fôrproduksjon.

 

Inn i framtiden

Fremover i tid vil detaljistene fortsette å prioritere bærekraftige produkter for å møte forbrukernes etterspørsel. Markedet vil bli mettet av produkter som markedsføres som bærekraftige, noe som gjør at det er viktig for deg å kunne dokumentere ditt produkts bærekraft. Sertifiseringer representerer en utmerket mulighet til å gjøre det, men vil kontinuerlig utvikle seg og være underlagt strengere standarder og forskrifter. Blue Impact-fôr gir deg muligheten til å demonstrere produktets bærekraft og oppfylle fôrstandarder og -forskrifter gjennom tredjepartsvalidering. Ved å akseptere tilbudet vårt om å teste denne dietten, får du muligheten til å differensiere produktet ditt, demonstrere bærekraft og sikre din plass i butikkhyllene.