fiskehelse

Helsefôr

BioMar tilbyr helsefôr tilpasset ulike situasjoner og behov i moderne fiskeoppdrett

Vårt mål er å fortløpende videreutvikle løsninger som fanger opp de spesielle utfordringene fisken møter i de ulike stadiene av produksjonen ved å kombinere fiskehelsekompetanse og ernæringskunnskap.

Medisinfôr

Medisinfôr

Medisinpellet

Medisinpellet fra BioMar er produsert på basis av legemiddelpremiks med markedsføringstillatelse i Norge, og inneholder QUICK (Q) for å sikre optimalt fôropptak gjennom behandlings-perioden. Leveranse av medisinpellet følger standard leveringsbetingelser fra BioMar.

Resepter/rekvisisjoner for medisinpellet sendes ferdig utfylt til bestilling@biomar.no / + 47 480 13 390
Faglige spørsmål omkring medisinfôr kan rettes til BioFarm spesialist Marte Hauge mahau@biomar.com / +47 922 32 965

Nyheter fiskehelse

Background Image

REDUSERT SÅRUTVIKLING PÅ HELGELAND

Feltforsøk gjort på LetSea med bruk av helsefôr fra BioMar viser stor forskjell på sår i gruppen fôret på helsefôr sammenlignet med kontrollfôret.

Les mer
Les mer om REDUSERT SÅRUTVIKLING PÅ HELGELAND
Background Image

STYRK FISKEN FREM MOT KALDERE TIDER

Hva kan gjøres for å redusere andelen vintersår?

Les mer
Les mer om STYRK FISKEN FREM MOT KALDERE TIDER
Background Image

Svært vellykket lusebehandling

LetSea på Helgeland ser ut til å ha lyktes med problemfri avlusing.

Les mer
Les mer om Svært vellykket lusebehandling
Background Image

Nyansatt fiskehelsebiolog

Vi har nylig ansatt fiskehelsebiolog Eskil Mossige Kjølstad (30) som en del av vårt BioFarm Team.

Les mer
Les mer om Nyansatt fiskehelsebiolog
Background Image

Total Care

- en totalløsning for lus, gjeller, sår og virussykdom

Les mer
Les mer om Total Care
Background Image

Probiotika beskytter fisken og styrker den for topp prestasjon

En forutsetning for at oppdrettsfisk skal dra nytte av fôr med høyt ytelsespotensiale og vokse maksimalt er god allmenntilstand, og ikke minst god tarmhelse.

Les mer
Les mer om Probiotika beskytter fisken og styrker den for topp prestasjon
Background Image

Intro Q+

En forutsetning for at oppdrettsfisk skal dra nytte av fôr med høyt ytelsespotensiale og vokse maksimalt er god allmenntilstand, og ikke minst god tarmhelse.

Les mer
Les mer om Intro Q+
Background Image

BioMar introduserer INTRO Q+

Med Bactocell - Spesielt gunstig for tarmhelse og immunforsvar

Les mer
Les mer om BioMar introduserer INTRO Q+