fiskehelse

Fiskehelse

På disse sidene har vi samlet mye av vår kunnskap om fiskehelse

Vi håper den vil være nyttig for deg som jobber med fiskeoppdrett og interessant for deg som vil vite mer om Norges største fornybare eksportnæring

Nyheter fiskehelse

Background Image

Sentralt i Control-serien: OMEGA-3

Grunnmuren for fôrene i SmartCare Control er en resept rik på de gunstige omega-3 fettsyrene EPA og DHA.

Les mer
Les mer om Sentralt i Control-serien: OMEGA-3
Background Image

Control for en mer robust fisk

Control Q inneholder et høyt nivå av de essensielle Omgea-3 fettsyrene EPA og DHA fra krill.

Les mer
Les mer om Control for en mer robust fisk
Background Image

You care. we care. SmartCare

SmartCare er en serie forebyggende helsefôr som møter mange av utfordringene innen dagens akvakultur.

Les mer
Les mer om You care. we care. SmartCare
Background Image

Krill i fôr til laks reduserer skadelige effekter av PD

I NFR-prosjektet Antics II er det i smitteforsøk med SAV-3 virus dokumentert at høy inklusjon av fosfolipider fra krill bidrar til å holde tilveksten oppe gjennom PD-utbrudd.

Les mer
Les mer om Krill i fôr til laks reduserer skadelige effekter av PD
Background Image

Myten om antibiotika

Det er en seiglivet myte at oppdrettslaks er full av antibiotika. Det er den ikke!

Les mer
Les mer om Myten om antibiotika
Background Image

Ernæring

For inntil få år siden var det ingen selvfølgelighet at rensefisk i merd ble fôret. Denne praksisen er nå et tilbakelagt kapittel ettersom utilstrekkelig næringstilgang gir uheldige konsekvenser for rensefisken. Dette vil som regel slå tilbake på oppdretter i form av en mindre funksjonell rensefisk.

Les mer
Les mer om Ernæring
Background Image

Arter - Villfanget leppefisk

Biologisk avlusning med rensefisk er fremtidsrettet og representerer kontinuerlig, forebyggende behandling av lakselus. Etter en sped start med bruk av villfanget leppefisk, ser vi i dag at oppdrett av rognkjeks øker mest som tiltak mot lakselus.

Les mer
Les mer om Arter - Villfanget leppefisk
Background Image

Hvorfor rensefisk?

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og en av de store utfordringene for oppdrettsnæringen. Rensefisk, som fra naturens side er innrettet på å spise slike parasitter, anvendes i merdene for å spise lus av oppdrettsfisken. Under de rette betingelser representerer dette en effektiv form for biologisk avlusning som kan spare miljøet for kjemikalier og oppdretteren for store kostnader.

Les mer
Les mer om Hvorfor rensefisk?

Medisinfôr

Medisinfôr

Medisinpellet

Medisinpellet fra BioMar er produsert på basis av legemiddelpremiks med markedsføringstillatelse i Norge, og inneholder QUICK (Q) for å sikre optimalt fôropptak gjennom behandlings-perioden. Leveranse av medisinpellet følger standard leveringsbetingelser fra BioMar.

Resepter/rekvisisjoner for medisinpellet sendes ferdig utfylt til bestilling@biomar.no
Faglige spørsmål omkring medisinfôr kan rettes til BioFarm spesialist Marte Hauge mahau@biomar.com / +47 922 32 965

dokumenter