Helseutfordringer

Helseutfordringer

På veien fra smolt til slakt blir oppdrettsfisk utsatt for ulike sykdommer og påkjenninger. Gjennom forebyggende helsearbeid legger vi grunnlaget for en fisk med god helsetilstand som tåler mye. Her finner du omtale av utvalgte utfordringer BioMars helsearbeid er rettet mot.

Skinnhelse og sårproblemer

Skinnhelse og sårproblemer (cont)

Fisk lever i vann. Dette innebærer at de i praksis bader i alt som potensielt kan føre til sykdom.

Hud og slimhinner en er det eneste som skiller innsiden av fisken fra omgivelsene, og en intakt hudbarriere vil altså være helt sentralt i fiskens førstelinjeforsvar mot sykdom.

Denne hudbarrieren kan svekkes av en rekke ulike årsaker, både av mekaniske og infeksiøst opphav. 

Utover betydningen brudd på hudbarrieren vil ha for sykdomsmotstand og væskebalanse, vil sår i huden til fisken være en fiskevelferdsmessig utfordring. 

Skinnhelse og sårproblemer