Helseutfordringer

INFLAMMASJON OG IMMUNFORSVAR

Inflammasjon er den medisinske betegnelsen på betennelse, og er prosessen kroppen bruker for å bekjempe infeksjoner og skade.

Inflammasjon

Inflammasjon

Inflammasjon er en kompleks reaksjon som blir satt i gang når immunforsvaret registrerer at noe er galt i et område i kroppen. Denne prosessen må være nøye regulert for å fungere som den skal. Blir reaksjonen for svak kan det føre til at trusselen ikke blir eliminert, men er den for kraftig eller langvarig kan den selv føre til sykdom og ødeleggelse av vev. Inflammasjonen kan også føre til arrdannelse, og dette vevet vil ikke være like motstandsdyktig som det opprinnelige vevet. 

OMEGA-3/6 STYRER INFLAMMASJON

OMEGA-3/6 STYRER INFLAMMASJON

En balansert inflammasjonsprosess er viktig for et positivt utfall av en infeksjon. En nøkkelkomponent er balansen mellom omega-3 og omega-6. Kort sagt lager omega-3 fettsyrene anti-inflammatoriske eller betennelsesdempende signaler, og omega-6 lager inflammatoriske betennelsesøkende signalsubstanser.

Hvor mye av hver av disse fettsyrene fisken har tilgang på kan avgjøre utfallet av inflammasjonen. Siden inflammasjon er nyttig og høyst nødvendig i bekjempelse av sykdom er omega-6-fettsyrene viktige for å starte prosessen. Men vi trenger et overskudd av Omega-3 for å effektivt stoppe inflammasjonsprosessen når faren er over.

Omega-6 har fått et dårlig rykte, men det er altså viktig å ha tilgang på denne gruppen med fettsyrer også, bare i en mindre mengde.

skadelig inflammasjon

skadelig inflammasjon

Flere av de sykdommene som er aktuelle i oppdrettsnæringen i dag, er resultat av infeksjoner som gir vevskader forårsaket av en uhemmet inflammasjonsrespons.

Virussykdommene CMS og HSMB gir inflammasjon og skader i hjertemuskulatur. Forsøk har vist at det er betennelse i vevet selv etter at virusinfeksjonen er over og det er trolig disse skadene som forårsaker dødelighet mer enn viruset i seg selv.

For om kroppen ikke greier å produsere signaler som skrur av inflammasjonen etter at viruset er bekjempet kan det føre til svekket hjertevev. Dette kan på sikt være skadelig og gjøre fisken mer sårbar for stress. 

Mye tyder på at en rikelig tilgang på den betennelsesdempende omega-3 fettsyren EPA i fôret vil hjelpe til å bremse den skadelige prosessen når faren er over. Dette vil bidra til å begrense dødelighet i forbindelse med disse sykdommene.

Immunforsvaret

Immunforsvaret

Immunforsvaret består av fiskens fysiske barrierer mot omgivelsene, og en rekke hvite blodceller. Vi deler det grovt inn  i et spesifikt og et uspesifikt forsvar. Det uspesifikke forsvaret består i første rekke av et forsvarsverk knyttet til de fysiske barrierene som skiller fiskens innside fra omgivelsene. Dette er hud og slimhinner utenpå kroppen, og slimhinner i mage-tarmkanalen.

I disse vevene finnes en rekke immunceller som ligger parat til raskt å oppdage, angripe og sette i gang en «alarm» dersom de oppdager noe som kan være skadelig. Også stoffer som frigis av allerede ødelagte celler vil sette i gang denne alarmen. Når alarmen går av, vil dette resultere  i en inflammasjon.

Det spesifikke forsvaret består av immunceller som driver en målrettet bekjemping av smittestoff gjennom produksjon av antistoffer. Dette forsvaret er tregt men gir en langvarig beskyttelse. Denne beskyttelsen tilsvarer den man oppnår ved bruk av vaksiner.

Fisk lever i kontakt med vann som er et effektivt transportmedium for sykdomsframkallende stoffer. Fisk er dermed særlig avhengig av at det uspesifikke forsvaret er så effektivt og raskt som mulig.