Control Q 

Control Q - Tidligere Qardio

For styrket hjerte- og sirkulasjonshelse

Laks er, akkurat som mennesker, skapt for bevegelse. Både fysisk aktivitet og riktig kosthold er forutsetninger for god sirkulasjonshelse og hjerte-kapasitet. Høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer har vist seg å være assosiert med gunstige effekter på bl.a. hjerte, syn og immunfunksjon.

Control Q for styrket hjerte

Bedre hjerte- og sirkulasjonshelse

Oppdrettslaksen har en rekke utfordringer knyttet til hjertehelse. Hjertekapasitet, robusthet og overlevelse henger nye sammen.

Les mer

Ernæring og helse

Ernæring og helse

Laks trenger å få tilført EPA og DHA via kosten på lik linje med mennesker. Ernæring som støtter vevsrestitusjon og demper betennelsesreaksjoner kan gi positive effekter på hjertehelsen hos laks. 

Les mer om ernæring og helse

Nofima har utviklet svømmetunnelen The Flume. Foto: Sven Martin Jørgensen/Nofima
Control Q ved virusinfeksjoner

Control Q ved virusinfeksjoner

Virussykdommer som rammer hjertet er en av de store utfordringene i dagens oppdrett av laksefisk. 

HSMB, CMS og PD er utbredte virusinfeksjoner som angriper hjertemuskulaturen. De øker i omfang og er svært kostnadskrevende. Infeksjonene kan ikke helbredes, men har en rekke fellestrekk i måten de forårsaker sykdom og kan forebygges på.

HSMB, CMS og PD har alle en primær fase hvor virus får fotfeste i kroppen og fører til en systemisk betennelsesrespons som igjen gir skader i hjertemuskulaturen. Det finnes ikke effektive behandlingsmetoder mot disse sykdommene, og begrensing av skadeomfang vil derfor basere seg på forebygging. 

Forebyggende tiltak vil være å

  1. Øke fiskens motstandskraft mot infeksjoner
  2. Dempe den skadelige betennelsesprosessen
  3. Fremme vevsheling

Det er i tillegg også viktig å begrense stressbelastningen av svekket fisk. 

 

Effekten av Omega-3 og Omega-6

Effekten av Omega-3 og Omega-6

Fra human medisin vet vi at ubalanse av omega-3 og omega-6 i dietten kan lede til helserisiko. Høyt inntak av betennelsesdempende marine fettsyrer har gunstige effekter på hjerte- og immunfunksjon, og er essensielle for utviklingen av hjernen. 

Om helsegevinst og effekten

Dokumentasjon

Dokumentasjon

I forskningsavdelingen ønsket vi å undersøke om de positive helseeffektene også gir målbare effekter på evnen til sykdomsbekjempelse hos laks.

Vi har derfor gjennomført en rekke studier med fokus på hjertehelse.

Les mer