Quick 
ytelsesforsterker

Quick M

Quick M for bedre filétkvalite

Quick M for bedre filétkvalite

Riktig fôr kan redusere mørke flekker og gi bedre filétkvalitet. Nofima har estimert at nær 20% av all produsert laks i Norge lider av melaninflekker som gir meget store produksjonstap og merarbeid. Totalt verditap for norsk lakseproduksjon kan være en halv milliard kroner. BioMars fôr Quick M har dokumentert effekt mot melaninflekker.

Tilførsel av essensielle fettsyrer og antioksidanter gjennom fôret kan redusere forekomst av mørke flekker. Antioksidanter beskytter kroppens eget vev mot vevskade ved å stabilisere cellemembraner og beskytte dem mot skade. Forsøk med krill i fôret har vist seg å kunne redusere mørke filetflekker med inntil 20%.

Krill er kjent for å kunne redusere skadevirkninger av virusinfeksjoner i hjertet, forårsaket av PRV-virus. Mye tyder på at det er det samme viruset som utløser melaninflekker. 

Hva er melanin-flekker?

Hva er melanin-flekker?

Forekomsten av mørke flekker og melaninflekker i laksekjøttet har økt i de siste årene. Mørke flekker påvirker vår oppfatning av filetens kvalitet. Derfor er de økonomiske konsekvensene knyttet til flekkene betydelige.

  • Melanin er et mørkt brunt pigment som produseres av betennelsesceller kalt melanomakrofager.
  • Pigmentet er ikke farlig å spise, og er heller ikke skadelig for fisken.
  • Tvert imot er det en antioksidant, og er et resultat av fiskens naturlige forsvar mot vevskade.

Melanin forekommer naturlig i huden til fisken og beskytter mot vevskade når de utsettes for sollys. I tillegg brukes melanin også til å kapsle inn smittestoffer som kroppen ikke greier å eliminere. Når de mørke flekker oppfattes som et problem, er det altså først og fremst på grunn av den estetiske opplevelsen.

Det er gjort en omfattende forskning for å forstå hva som er opphavet til disse flekkene, og dermed hvordan vi kan redusere forekomsten av dem.

Mørke flekker er en fellesbetegnelse på flere typer flekker, både blodflekker og brunsorte flekker med varierende forekomst av melanin. 

Forskningen tyder på at de begynner som blodflekker og at de så går gjennom en helbredelsesprosess med arrvevsdannelse og en gradvis opphoping av melanin.

De mørke flekkene er sannsynligvis resultatet av en langsomt utviklende betennelse. Mye tyder på at viruset PRV, som forekommer hos så vel vill laks som oppdrettslaks, kan forårsake at melanin deponeres i filet.

Flekkene koster dyrt

Flekkene koster dyrt

Det er estimert at nær 20% av all produsert laks i Norge lider av dette problemet, noe som medfører et meget stort produksjonstap, også i form av merarbeid i forbindelse med trimming av fileter med pigmentanomalier og kassering av ødelagt muskulatur.

Alvorlighetsgraden til de mørke flekkene avhenger av hvor i  fileten flekkene forekommer og av hvor store de er. Flekker i buk er mindre problematiske enn i rygg. De kan enklere trimmes bort og store flekker er mer problematiske enn små.

En halv milliard i direkte kostnader

En halv milliard i direkte kostnader

Når 20 % av norske fileter har mørke flekker, så betyr det at rundt 250 000 tonn laks er i risikosonen for nedklassing. Med en prisreduksjon på rundt 2 nok/kg, gir dette et estimert verditap minst en halv milliard kroner.

I følge fiskehelserapporten fra 2015, så var kostnadene knyttet til mørke flekker allerede i 2010 kommet opp i nærmere en halv milliard kroner. Det er derfor grunn til å tro at kostnadene i dag er enda større, ettersom forekomsten av mørke flekker har økt ytterligere siden den tid. 

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader

Norsk laks er en verdifull merkevare. Målrettet foredling og merkevarebygging over tid har økt kvalitetsopplevelsen og betalingsviljen hos konsumentene. Trekkes kvaliteten i tvil, så vil det bli dyrt å bygge opp markedsposisjonen på ny.

Norge er verdens største eksportør av laks. Havbruk er i dag vår største, fornybare eksportnæring. Forutsetningen har hele veien vært laksens stabile, høye kvalitet. Norsk laks har hatt en umiskjennelig kvalitet som har erobret marked etter marked, også de mest kritiske.

Markedet etterspør nå mer filet og mindre rundlaks. Det stiller ekstra krav til et delikat produkt, uten blod- og melaninflekker og med jevn farge og fettinnhold. I dette bildet fremstår mørke flekker som er en av de største kvalitetsutfordringene i moderne lakseproduksjon.

Hvordan redusere flekkene?

Hvordan redusere flekkene?

Et forsøk med krill i fôret ved BioMars forsøksstasjon på Senja rapporterte, som så mange ganger før om «utrolige resultater» for filet- og slaktekvalitet. Men så skulle det også vise seg at fôret ga nær 20% reduksjon av mørke filetflekker. Det var tydelige indikasjoner på at fôrkomponenter som modulerer inflammasjon bidrar til å redusere utviklingen av flekker. Spesifikke vitaminer og mineraler spiller også inn og vi ser effekter av fettsyrebalansen. 

Resultatet fremgår av Nofima-rapporten fra forsøket der 200 fisk ble undersøkt. Fôringsforsøket ble utført i fullskala på BioMars forsøkskonsesjon utenfor Senja med laks sjøsatt våren 2014. Testfôret var Qardio, som bl.a. inneholder krill

Fettsyrebalansen

Fettsyrebalansen

Det var derfor ikke veldig overraskende at Qardio, som tidligere er kjent for å redusere skadevirkninger av virusinfeksjoner i hjertet, nå også har vist seg å gi nedgang i forekomsten av mørke filétflekker. Funn av det samme viruset (PRV) som forårsaker HSMB i mørke flekker, antyder at viruset kan spille en rolle også i denne sammenhengen.

Utviklingen av et fôr som Quick M, med fokus på å redusere mørke flekker, har også gitt positive effekter på andre områder. 

Komponentene i fôret påvirker fiskens metabolisme på flere nivåer, og med dette hvordan næringsstoffer brukes til å bygge celler og vev. En større andel av fettsyrer sendes ut i kroppen der de er med på å bygge muskelvev i stedet for å lagres som unyttig fettvev i bukhulen. Dette har vist å gi positive utslag både på slakteutbytte, filetutbytte og filetkvalitet.

I fôringsforsøk satt opp av Nofima, ble det vist en betydelig reduksjon av melaninflekker hos gruppen som ble gitt forsøksfôr med antioksidanter. I et annet forsøk, gjennomført av NMBU i 2015, ble det funnet PRV-virus i alle de mørke flekkene som ble undersøkt. Mye tyder på at PRV må være tilstede for at melanin deponeres i filet.