SmartCare

SmartCare Control

SmartCare Control består av tre fôr; Control Q, Control Gill Q og TotalCare.

SmartCare Control

SmartCare Control gir fisken rikelig med Omega-3. Dette bidrar til en mer robust fisk i risikoperioder.

Gjennom skreddersydde nivåer av næringsstoffer og bruk av biofunksjonelle komponenter, bidrar SmartCare Controlserien til fiskens egen gjennoppbygging.

DETTE BIDRAR TIL Å:

 • Øke fiskens motstandsdyktighet
 • Redusere omfang om barrierer blir brutt
 • Redusere tiden for gjennoppbygging

LES MER

Control Q

Control Q

Control Q inneholder et høyt nivå av de essensielle Omgea-3 fettsyrene EPA og DHA fra krill. Disse fettsyrene bygges effektivt inn i cellemembranene, hvor de bidrar til å styrke vev og fremme vevsrestitusjon.

BRUKSOMRÅDE: 
Sirkulasjonshelse, virussykdommer og klinisk PD

FÔRANBEFALING:

 • Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant av risikoperioder
 • Fôres til risikoperioden avtar

LES MER

Control Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Control Gill Q

Control Gill Q

I Control Gill Q viderefører vi alle de positive effektene fra Control Q. Vi har forbedret fôret ytterligere ved å tilsette komponenter som styrker ytre barrierer i hud og gjeller. Miljø, årstidsvariasjoner og håndtering kan ha stor påvirkning på gjellene. Control Q har vist positive resultater på gjelleblødninger og gjellebetennelser, og styrker i tillegg fiskens slimlag, noe som virker beskyttende mot lakselus og smittestoffer.

BRUKSOMRÅDE: 

Gjellesykdommer, sirkulasjonshelse, virussykdommer, 
klinisk PD, stress/håndtering og lakselus

FÔRANBEFALING:

 • Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant av risikoperioder
 • Fôres til risikoperioden avtar

LES MER

Control Gill Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Total Care

Total Care

TotalCare kombinerer det beste fra både SmartCare Resist og SmartCare Control. Vi vet at det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer som kommer til hvilken tid og ønsker å tilby en totalpakke som kan brukes gjennom risikoperioder. TotalCare vil være det beste alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid, og man ønsker en mest mulig robust fisk.

BRUKSOMRÅDE: 

Sår, økt tilvekst, vevskade, tarmhelse, gjellesykdom, stress/håndtering, lakselus, sirkulasjonshelse, virussykdommer og klinisk PD

FÔRANBEFALING:

 • Minimum 8 ukers sammenhengende
  fôring i forkant av risikoperioder

 • Kan deretter pulses 4+4 eller fôres kontinuerlig

 

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->