SmartCare

SmartCare Control

SmartCare Control består av tre fôr; Control Q, Control Gill Q og TotalCare.

SmartCare Control

SmartCare Control gir fisken rikelig med Omega-3. Dette bidrar til en mer robust fisk i risikoperioder.

Gjennom skreddersydde nivåer av næringsstoffer og bruk av biofunksjonelle komponenter, bidrar SmartCare Controlserien til fiskens egen gjennoppbygging.

DETTE BIDRAR TIL Å:

 • Øke fiskens motstandsdyktighet
 • Redusere omfang om barrierer blir brutt
 • Redusere tiden for gjennoppbygging

LES MER

Control Q

Control Q

Control Q inneholder et høyt nivå av de essensielle Omgea-3 fettsyrene EPA og DHA fra krill. Disse fettsyrene bygges effektivt inn i cellemembranene, hvor de bidrar til å styrke vev og fremme vevsrestitusjon.

BRUKSOMRÅDE: 
Sirkulasjonshelse, virussykdommer og klinisk PD

FÔRANBEFALING:

 • Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant av risikoperioder
 • Fôres til risikoperioden avtar

LES MER

Control Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Control Gill Q

Control Gill Q

I Control Gill Q viderefører vi alle de positive effektene fra Control Q. Vi har forbedret fôret ytterligere ved å tilsette komponenter som styrker ytre barrierer i hud og gjeller. Miljø, årstidsvariasjoner og håndtering kan ha stor påvirkning på gjellene. Control Q har vist positive resultater på gjelleblødninger og gjellebetennelser, og styrker i tillegg fiskens slimlag, noe som virker beskyttende mot lakselus og smittestoffer.

BRUKSOMRÅDE: 

Gjellesykdommer, sirkulasjonshelse, virussykdommer, 
klinisk PD, stress/håndtering og lakselus

FÔRANBEFALING:

 • Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant av risikoperioder
 • Fôres til risikoperioden avtar

LES MER

Control Gill Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Total Care S

Total Care S

Total Care S (sommer) har alle de samme gode egenskapene som Total Care men er ytterligere forsterket med tanke på gjellehelse. Total Care S styrker gjellene, og gir mindre skade ved amøbegjellesykdom, i tillegg til mindre gjellebetennelse og gjelleblødning. 

Total Care S Styrker fiskens generelle robusthet med fokus på de ytre barrierene hud og gjeller.   

 

BRUKSOMRÅDE: 

 • AGD
 • Kompleks gjellesykdom
 • Sår
 • Stress/håndtering
 • Sirkulasjonshelse
 • Virussykdommer
 • Vevsskade
 • Tilvekst 

 

FÔRANBEFALING:

 • 6 ukers fôring i forkant av risikoperioder
 • Kan deretter pulses 4 uker av, 2 ukers på 
 • Fôres kontinuerlig ved høyt smittepress 

 

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->