SmartCare

SmartCare Control

SmartCare Control består av tre fôr; Control Q, Control Gill Q og TotalCare. Fôrene er spesielt designet for å dempe utviklingen av betennelse og fremme god hjerte- og sirkulasjonshelse.

Control Q

Control Q

Control Q inneholder et høyt nivå av de essensielle Omgea-3 fettsyrene EPA og DHA fra krill. Disse fettsyrene bygges effektivt inn i cellemembranene, hvor de har betennelsesdempende effekt og bl.a. bidrar til å styrke vev og fremme vevsrestitusjon.

BRUKSOMRÅDE: 
Sirkulasjonshelse, virussykdommer og klinisk PD

FÔRANBEFALING:

  • Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant av risikoperioder
  • Fôres til risikoperioden avtar

LES MER

Control Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Control Gill Q

Control Gill Q

I Control Gill Q viderefører vi alle de positive effektene fra Control Q. Vi har forbedret fôret ytterligere ved å tilsette komponenter som styrker ytre barrierer i hud og gjeller. Miljø, årstidsvariasjoner og håndtering kan ha stor påvirkning på gjellene. Control Q har vist positive resultater på gjelleblødninger og gjellebetennelser, og styrker i tillegg fiskens slimlag, noe som virker beskyttende mot lakselus og smittestoffer.

BRUKSOMRÅDE: 

Gjellesykdommer, sirkulasjonshelse, virussykdommer, 
klinisk PD, stress/håndtering og lakselus

FÔRANBEFALING:

  • Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant av risikoperioder
  • Fôres til risikoperioden avtar

LES MER

Control Gill Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Total Care

Total Care

TotalCare kombinerer det beste fra både SmartCare Resist og SmartCare Control. Vi vet at det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer som kommer til hvilken tid og ønsker å tilby en totalpakke som kan brukes både forebyggende og gjennom sykdomsperioder. TotalCare vil være det beste alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid, og man ønsker en mest mulig robust fisk.

BRUKSOMRÅDE: 

Gjellesykdommer, sirkulasjonshelse, virussykdommer, PD, stress/håndtering, lakselus, vevsskader og tarmhelse

FÔRANBEFALING:

  • Minimum 8 ukers sammenhengende
    fôring i forkant av risikoperioder

  • Fôres til risikoperioden avtar

 LES MER

 

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->