bærekraft

Helse og velferd

SMARTfeed bidrar til bedre fiskehelse og overlevelse, og dermed mer mat til forbruker. Vi ønsker at SMARTfeed skal være et foretrukket produktkonsept.

Fôr kan styrkes med spesifikke tilleggsfunksjoner av avgjørende betydning for fiskens helse, vekst og slaktekvalitet. BioMar var tidlig ute med funksjonelle og «smarte fôr». I dag er disse kategorisert som SMARTfeed i vårt sortiment. Primært er disse produktene konstruert for bedre fiskehelse og fiskevelferd.

BioMar tilbyr smart, helserelatert fôr, basert på naturlige ingredienser. SMARTfeed er laget for maksimal ytelse i produksjonsforløpet, med spesiell fokus på økt naturlig motstandskraft mot de viktigste produksjonslidelsene i oppdrett.

Hovedmål og Status