bærekraft

Klimagasser

Vi vil redusere utslipp av klimagasser i produksjon med 20% per kg fôr innen 2017 og i transport med 25% (gram/tonn-km) innen 2017.

Gjennomsnittstemperaturen i jordas atmosfære og i havene, viser den globale oppvarmingen.

  • Elleve av de siste tolv årene er blant de varmeste siden 1850.
  • I de siste 50 årene har oppvarmingen gått dobbelt så raskt som i de foregående 50.
  • Den gjennomsnittlige globale temperaturen økte med 0,74°C i løpet av 1900-tallet.

Det virker i seg selv ikke som så mye, men effekten er stor på både land- og havområder.

Karbonavtrykk representerer den direkte miljøeffekten av våre handlinger i form av karbondioksidutslipp. Vi har alle et moralsk og sosialt ansvar for å redusere våre egne utslipp av karbon. Reduksjon av karbonutslipp er et av de viktigste grepene for å bremse global oppvarming og klimaendringer.

Hovedmål og Status