bærekraft

Er sjømat fra oppdrett bærekraftig?

Bærekraftig produksjon av akvakulturprodukter handler om informerte valg.

Øko-effektivitetsanalyse har blitt et uvurderlig verktøy for BioMar og andre aktører i akvakulturverdikjeden som er opptatt av bærekraftsnivået til produktene sine.

BioMar har alltid vært opptatt av å ta vare på miljøet. Vi tar metoder og verktøyer til hjelp for å skape en mer bærekraftig fremtid for kundene våre, for eksempel ved å tilby et banebrytende instrument som fremmer en bærekraftig utvikling i bransjen og verdikjeden.

Som en del av BioSustain-programmet vårt har BioMar i samarbeid med BASF utviklet Eco-Efficiency Manager som verktøy og metode til måling og optimering av produkters bærekraft. Målet med denne modellen er å sammenlikne hele bredden av miljø- og samfunnsmessige effekter som kan tilskrives produkter og tjenester, for å kunne velge den minst besværlige.

Med Eco-Efficiency Manager undersøker vi hele livsløpet til et produkt eller en prosess. Modellen avdekker også forbedringspotensialer i forbindelse med miljøpåvirkning og kostnader.

Eco-Efficiency Manager er sannsynligvis det mest omfattende verktøyet for evaluering av produkters bærekraft tilgjengelig i dag. Det samler og bygger på velkjente metoder for miljøanalyse, som livsløpsanalyse og analyse av karbonavtrykk. 

Hos BioMar bruker vi øko-effektivitetsanalyse aktivt i optimalisering av oppskrifter. Integrering av den samlede miljøpåvirkningen i våre fôrblandingsprogrammer gjør det mulig for produktutviklerne å skape fôrløsninger som ikke bare er optimert for ytelse og kostnad, men også for miljøpåvirkning.

Den aktive bruken av øko-effektivitetsanalyse gjør det mulig å identifisere hvordan endringer av fôroppskrifter eller andre prosesser kan gi bedre bærekraft. Dette kan kombineres med eventuelle effekter på kostnader og produktytelse.

Vi utviklet dette verktøyet for å inkludere hele akvakulturverdikjeden, og vi er glade for å se at stadig flere kunder og forretningspartnere bruker det.