bærekraft

Fiskeoppdrett uten vann?

ORBIT er BioMars fôrserie for resirkulering og et godt eksempel på hvordan strenge miljøstandarder kan føre til innovasjon.

På 80-tallet var vannmiljøet i Danmark alvorlig truet. Gjentatt algeoppblomstring og forsvinning av fisk fra grunne danske farvann ble sagt å skyldes et overskudd av næringsstoffer som ikke bare stammet fra landbruk, men også fra akvakultur. 

I de påfølgende tiårene ga stadig strengere miljøregler fiskeoppdretterne valget mellom å legge ned oppdrettene sine eller tilpasse seg nye fôrtyper, fôringsstrategier og produksjonsteknologier som resirkulerende akvakultursystemer (RAS).

Dette førte til at BioMar utviklet ORBIT, en spesialisert fôrserie for bruk i RAS, som har gjort det mulig å produsere fisk med redusert utslipp av næringsstoffer til vannmiljøet og kraftig redusert vannforbruk.

ORBIT er i dag en kommersiell suksess for BioMar og det ledende varemerket innenfor RAS-fôr verden over. I Chile, der ORBIT ble lansert i 2015, ble det øyeblikkelig markedets mest solgte RAS-fôr. 

Dessuten har ORBIT vist et enormt potensial i en situasjon der lakseoppdrettere i stadig større grad velger RAS til smoltproduksjon, blant annet for å redusere risikoen for sjølusinfeksjoner.

Det samme gjelder for land der tilgangen til rent, friskt vann blir stadig knappere, og der landbasert fiskeproduksjon de kommende årene må utvikle og anvende produksjonsteknikker med minimalt forbruk av vann.

Vi arbeider ikke med prosjekter for oppdrett av fisk eller annen sjømat uten vann. Likevel bidrar vi til utvikling av bærekraftig og effektiv akvakultur ved hele tiden å arbeide med utvikling av innovative fôrløsninger med vekt på både forbedret fôrytelse og redusert miljøpåvirkning. 

Trout RAS farm FREA A/S, Danmark