Om BioMar

Felles vekst

Hos BioMar bestreber vi oss på å utvikle medarbeiderne. Deltakelse i utviklingen av virksomheten er ofte et svært effektivt grunnlag for både individuell og felles vekst. Marcelo Loncomilla er et eksempel på hvordan vi utvider kompetansen vår gjennom best mulig bruk av gode folk.

– I 2014 prøvde jeg å finne en måte å kombinere egen faglig utvikling med en kulturopplevelse for familien. På denne tiden bodde vi på Castro, en øy sør i Chile, forteller BioMars utviklingsingeniør Marcelo Loncomilla.

På den andre siden av jorden lette BioMar etter en sterk profil til å styrke konsernets globale produksjonsteam i Danmark. 

– Vi var ute etter noen som kunne se på utviklingen av fabrikkene i Europa med nye øyne. Samtidig ønsket vi å skape et tettere bånd mellom de europeiske og amerikanske produksjonsaktivitetene, forteller BioMars Global Technical Director Roger Hendry. Selskapet bestemte seg for å kombinere disse felles interessene, slik at Marcelo fikk utvikle kompetansen sin, og samtidig utvikle BioMar.

Bruk av medarbeidertalenter i nye og spennende sammenhenger er en viktig pådriver for virksomheten

– Medarbeidere med et slikt talent representerer et enda sterkere aktivum for BioMar når de får et innblikk i de ulike måtene vi driver virksomheten vår på rundt om i verden, legger Roger Hendry til.

– BioMars mål for kompetanseutvikling skaper gjensidig vekst.

I dag bor familien og jeg i Danmark, og barna mine går på en internasjonal skole. På jobben er jeg utpekt til Global Process Manager. Jeg er engasjert i utvikling av fabrikkene våre verden over og har nådd så langt som til Kina, der jeg skal identifisere vårt neste ekspansjonsprosjekt, avslutter Marcelo Loncomilla. 

Marcelo Loncomilla, Global Process Manager for BioMar-konsernet