Om BioMar

Livstidsutvikling

Noen medarbeidere får aldri nok av å jobbe hos BioMar. Én av dem er Marie Hillestad, som har jobbet for BioMar siden 1990. 

– Som forskningsleder har karrieren min vært en lang reise i personlig og faglig utvikling. Jeg føler at jeg har bidratt til å utvikle en effektiv og bærekraftig global akvakultur, sier Marie Hillestad, som jobber i BioMars globale FoU-team i Norge.

Marie har på mange måter bidratt til å legge grunnlaget for BioMars posisjon i dag. Hun begynte i selskapet da bransjen og BioMar tok de første skrittene mot å gjøre oppdrettsfisk til en betydelig næringskilde for en voksende verdensbefolkning. 

– I 1990, da jeg var nyutdannet, ble jeg ansatt i BioMars FoU-avdeling i Norge som selskapets første produktutvikler, forteller Marie.

  • I dag omfatter BioMars FoU-team over 30 forskningseksperter, og jeg er nå gruppeleder for en av de fire globale forskningsteamene som jobber for å sikre en sterk produktutvikling hos BioMar.
  • Kjernekompetansen min er fiskeernæring, og særlig ernæringskrav og fiskeytelse.

I løpet av sine år hos BioMar har Marie gjennomgått en betydelig personlig og faglig utvikling.

– Jeg har lært mye gjennom ulike forskningsprosjekter og ved å påta meg nytt ansvar, som å bygge opp et sterkt forskningsteam innenfor prosessteknologi, sier Marie.

Jeg har vært aktivt på utkikk etter muligheter til å utvikle den faglige kompetansen min ved å fullføre en doktorgrad, samarbeide med eksterne forskere, delta i faglige nettverk og studere økonomi og ledelse.

Når Marie snakker om BioMar, forteller hun om et selskap med et sterkt engasjement for bransjen samt vilje til å tenke nytt og ta kalkulert risiko.

– Det har alltid vært plass til nye ideer og til å kombinere solid intern forskning og kunnskap med ekstern ekspertise i utviklingen av morgendagens produkter, forteller Marie. Det viktigste for meg er å ha fantastiske kolleger og få nye utfordringer – det er derfor jeg fremdeles jobber hos BioMar, og jeg har ingen planer om å slutte.

Marie Hillestad, medlem i BioMars globale FoU-team