Om BioMar

Vi er en stor familie

Fusjoner skaper ofte frustrasjon. To selskaper i samme bransje kan være veldig forskjellige, og konsekvensene blir ofte undervurdert. Hos BioMar har vi klart å skape en åpen og inkluderende kultur på tvers av kontinentene. 

BioMar er en fusjon av et titall forskjellige selskaper med sin egen historie, slått sammen med etablerte BioMar-selskaper og utviklet fra bunnen av i andre land. BioMar bygger på en kultur som er rask til å ønske nye medlemmer velkommen til familien.

I 2008 overtok BioMar aktivitetene til Provimi Aqua i Spania og andre land. Dermed skulle folk som tidligere var harde konkurrenter, plutselig bli et team og samarbeide om å nå felles mål, som i den vestlige delen av Middelhavet.

Det var ikke så enkelt i starten, og tillit var ikke den dominerende følelsen de første månedene. Likevel utviklet det seg snart en felles forståelse. Sammen ville de stå sterkere og bedre rustet for å betjene kunder.

I dag er BioMar West Med et tett integrert team med en halvveis spansk og halvveis fransk ledergruppe. Når medarbeiderne fra West Med dukker opp på BioMars årlige salgs- og markedsføringskonferanse, er det vanskelig å overse dem. De bærer til og med BioMar-logoen på huden.

Nye medarbeidere forteller ofte at de opplever det som å ha blitt medlem i en ny familie. Og selv om BioMars aktiviteter spenner verden over og vi representerer mer enn 30 forskjellige nasjonaliteter, er vi fremdeles små nok til å kjenne hverandre.

Vi er en god arbeidsplass.