Forsøksstasjoner

Eksternt samarbeid

BioMar forsker i Norge

BioMar forsker i Norge

BioMar har fire egne forsøkskonsesjoner i Norge som drives av LetSea. LetSea har ut over disse konsesjonene stor kapasitet for utviklingsoppdrag på settefisk, laks, ørret, torsk og rensefisk. BioMar er medeier i LetSea.

Flere gode partnere

Vi samarbeider også aktivt med andre partnere i uttestingen av produkter, ikke minst Gildeskål og Nofima. Vi gjør i tillegg viktig utviklingsarbeid sammen med flere toneangivende oppdrettsselskap.

Spisskompetanse

Spisskompetanse gjennom samarbeid og anvendt forskning

BioMar søker svar hos de best kvalifiserte partnerne. Gode forsøksanlegg er avgjørende for pålitelige og anvendelige resultater som kan etterprøves og valideres over tid.

Solid dokumentasjon

I produktutviklingen overlater vi ingen ting til tilfeldighetene, men tester alltid fôret i kontrollerte forsøk, storskala forsøk og kommersiell drift. Når våre produkter er på markedet kommer de alltid med solid dokumentasjon.

les mer

Foto: BioMar
Store mål

Store mål krever massiv og bred innsats

BioMar har valgt å gå inn som deleier av LetSea for å få best mulig tilgang til kunnskap om nye driftsformer og slik supplere vårt øvrige forsknings- og utviklingsarbeid. Bl.a. vil vi med dette styrke vår kompetanse innen fôrvalg og fôring i takt med at næringa utvikler seg videre.

Anerkjent aktør
LetSea As startet sin forsøksvirksomhet i år 2001 og har utviklet seg til å bli en anerkjent aktør og en viktig bidragsyter innen forskning på settefisk, laks, ørret og marine arter. I takt med økende etterspørsel har selskapet økt aktiviteten betydelig.

les mer

Produkter og teknologi

Produkter og teknologi

LetSea har klare fokusområder, men alle sider ved oppdrettssituasjonen er under lupen. Utnyttelse av fiskefôret er et selvsagt oppmerksomhetsområde. En overordnet tilnærming er implementering av framskutte produkter i nye driftsmodeller.

 

les mer