Forsøksstasjoner

Samarbeid

Utvikling av fôr, driftsoptimalisering og teknologi

Vi samarbeider tett med LetSea, Gildeskål og Nofima, bl.a. med forsøk for:

 • Å verifisere og videreutvikle resepter og fôrtyper
 • Å løse nye utfordringer innen driftsoptimalisering
 • Å kunne bidra til utvikling av ny oppdrettsteknologi

Tilpasning til kontinuerlige endringer
Oppdrettsnæringen er fortsatt i en relativt tidlig utviklingsfase. Endringer kommer kontinuerlig, ikke minst innen driftsoptimalisering.

 Lukka anlegg
Utfordringene med lakselus har tilskyndet produksjon av større fisk i lukka anlegg både på land og i sjø, dette for å redusere eksponeringen for lus. Fôrtilpasninger til denne typen produksjon har basis i vårt solide utviklingsarbeid med fôr til resirkuleringsanlegg (RAS), produktlinjen ORBIT.

Rensefisk
Lus har også påskyndet oppdrett av rensefisk, hvor fôrutvikling er et svært viktig arbeid. I BioMar har denne aktiviteten vært omfattende, med ny utfôringsteknologi og produktlinjen SYMBIO som resultat.

Tilbake til oversikten

LetSea

LetSea – fokus på fôr, teknologi og miljø

Optimalisering av fôrets ytelse handler bl.a. om å finne kombinasjonen av optimalt fôr, riktig oppdrettsteknologi og gode miljøbetingelser. På fôr arbeider LetSea med kontrollerte forsøk, storskala forsøk, verifisering, uttesting av nyheter m.m.

Fôrets anvendelse svært viktig
Resultatet av forsøk kan bli input til produktoppdateringer, og ikke minst legge grunnlaget for optimalisering av fôrets anvendelse. Ofte er det siste punktet viktigere enn noe annet.

Fakta om LetSea

 • Base og hovedkontor i Sandnessjøen på Helgeland
 • Små- og storskala forsøksanlegg i området rundt Dønna, med
  konsesjoner for både settefisk, laks, ørret, torsk og rognkjeks
 • En lokalitet for småskala, kontrollerte forsøk i sjø med 112 merder
 • Ferskvanns-, brakkvanns-, og sjøvannsanlegg på land, to RAS-anlegg
 • Tre sjøanlegg for forsøk i fullskala
 • Driver forsøk med råvarer, fôr, fôringsstrategier og vaksiner, i tillegg til miljøundersøkelser
 • Samarbeider med både oppdrettere og ulike leverandører for utvikling av viktige sider av oppdrett

 

Tilbake til oversikten

Gildeskål

Fôrtesting hos Gildeskål

Gildeskål Forsøksstasjon (GIFAS) og BioMar har hatt et langvarig og fruktbart samarbeid. Sammen har vi testet fôr og råvarer i en årrekke. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen teknologiske og biologiske problemstillinger både i modellskala, småskala og full kommersiell skala.

Målrettet mot storskala
GIFAS har vært involvert i utviklingen av flere av BioMars store fôrnyheter. GIFAS jobber også målrettet mot storskala-forsøk der resultatene kan brukes direkte overfor næringsutøvere på matfisksiden.

Fakta om Gildeskål

 • Selvfinansierende forskningsstasjon i Gildeskål nordre Helgeland
 • Norges ledende på fullskala forskningsprosjekter
 • To FoU-konsesjoner på totalt 20.000 kubikkmeter
 • Fem lokaliteter for småskala og storskala
 • En lokalitet på Røssøy vest, eksponerte farvann
 • To fullskala sjøanlegg
 • Gildeskål drifter Meløy VGS sin undervisningskonsesjon
 • Samarbeider med flere aktører, bl.a. akvakulturlinja ved Meløy VGS
 • GIFAS har solid FoU-kompetanse og har utviklet gode produksjonsløsninger for næringa

Tilbake til oversikten

Nofima

Spisskompetanse hos Nofima

Nofima dyrker foredling av kunnskap. Nofima er ett av Europas største, næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringa, fiskerinæringa og matindustrien.

Tryggere og bedre mat
Nofimas forskning er fokusert på tryggere og bedre mat. Nofima har også omfattende forskning på storskalalokaliteter i samarbeid med mange norske oppdrettere. Overordnet mål for forsøkene er svært ofte produksjonsforbedring, herunder tilvekst, fôrfaktor, pigmentering og slaktekvalitet.

Krill i fôr
Det viktige samarbeidet med Nofima gir BioMar adgang til oppdatert spisskompetanse på en rekke områder, også utenfor vårt eget forskningsfelt. Et av de høyaktuelle fagområdene i dagens oppdrett er slaktekvalitet, hvor BioMars krillbaserte produkter har vært under lupen med svært godt resultat.

Fakta om Nofima

 • Uavhengig institusjon for alle typer forskning, etablert i 2008
 • Nofima AS er eid av Staten (56,8 %), Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning (33,2 %) og Akvainvest Møre og Romsdal (10 %)
 • Hovedkontor i Tromsø, forskningsvirksomhet på Sunndalsøra, Ås, Alta, Bergen og Stavanger
 • Nofima har 368 ansatte
 • Årsomsetning 545 millioner 

Tilbake til oversikten