Om BioMar

BioMars globale tilstedeværelse

BioMar er en av de ledende leverandørene av høy ytelse fôr til oppdrettsnæringen over hele verden. I tillegg til produksjonsanlegg, har også BioMar egne forsknings- og utviklingsanlegg. Operasjonelt er BioMar strukturert rundt tre divisjoner: Laks, EMEA og Emerging Markets, som dekker ulike geografiske steder over hele verden. Les mer om våre lokasjoner lenger ned på denne siden.