Vårt løfte: Klimatiltak

             

You care. We care. SmartCare.

FULL POWER

fra start til mål

for balansen i produksjonen

Spesialfôret for resirkulasjonsanlegg i akvakultur RAS

Powered by Partnership
Driven by Innovation

Vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig global akvakultur

Om Biomar Retention Technology

Om BRT

FISKEFÔRETS VERDI er tradisjonelt satt med utgangspunkt i kjemisk sammensetning, men det er utallige samspill mellom prosess og råvarer som påvirker pelletkvalitet. Fôr av ulik fysisk kvalitet har ulike effekter i fiskens næringsopptak og -utnyttelse.

Fokus på pelletkvalitet er økende i industrien, ikke minst pga. bulktransport samt større og mer avanserte utfôringssystem. Etter hvert har krav til fôr blitt mer spesifikke både når det gjelder krav til robusthet ved håndtering og økt ytelse i fisk, samtidig som stadig nye råvarer introduseres i reseptene. Sammen har dette ført til behov for en mer systematisk tilnærming til pelletkvalitet, -struktur og effekter i fisk.

Les mer om BRT

Fôrets ytelsespotensiale

BRT

Fôrets ytelsespotensiale bestemmes av prosesskunnskapen

Fiskefôr er en konsentrert pakke av næringsstoffer og energi designet for å gi oppdrettsfisken rask, sunn og kostnadseffektiv tilvekst med prima kvalitet på sluttproduktet.

Prosessbetingelser i fôrproduksjonen påvirker i stor grad fôrets struktur og fysiske egenskaper. Dermed påvirkes fiskens tarmhelse og tilgang til næringsstoffer i pelleten. Ikke minst avhenger fôrets robusthet i håndtering, lagring og utfôring av prosessbetingelsene.

Les mer

BRT Forskning og utvikling

BRT Forskning og utvikling

I utviklingen av BRT har vi generert omfattende dokumentasjon på alle områder hvor produksjonsprosessen har betydning for ytelsespotensialet i fôret.

Vi arbeider kontinuerlig med optimering av produksjonskjeden fra fôrråvare til slaktet fisk.

Produksjonskjeden: Råvarer - Prosess betingelser - Fôr - Utfôring - Fisk

Konklusjonen er at høy prosesskompetanse med fokus på alle nivå i kjeden fra råvare til fisk er en forutsetning for full utnyttelse av ytelsespotensialet i fôret.

 

Mer om forskning og utvikling