triploider

Triploider

TRI-X ER SPESIALFÔRET FOR TRIPLOID LAKS

Tri-X er spesialdesignet for triploid laks. Triploid laks har et meget høyt tilvekstpotensiale og setter særdeles strenge krav til næringsinnhold og spesifikke fôrkomponenter for å unngå skjelettdeformiteter.

tri plus

Våre settefiskfôr til triploid laks er tilsatt Bactocell ® og har i tillegg en styrket mineralpakke.

Tri-X er laget for å dekke helt andre behov enn fôr til vanlig, diploid laks. Tri-X blir laget i et komplett sortiment som benyttes fra startfôring av yngelen i settefiskanlegget til slakt. Dette for å sikre optimal utvikling av fisken i hele livsforløpet. Det er av avgjørende betydning at triploid laks blir gitt riktig fôr fra første dag.

Utviklingen av fôret har pågått i BioMar North Sea siden 2011, med omfattende dokumentasjonsarbeid. 

Triplus
Pelletstørrelse (mm) 0,5 / 0,8 / 1,1 / 1,5
Fiskevekt (g) 0,15-0,5 / 0,4-3,0 / 1,5-5,0 / 4,0- 15,0
Ferskvann Ja
tri cpk

Våre settefiskfôr til triploid laks er tilsatt Bactocell ® og har i tillegg en styrket mineralpakke.

Tri-X er laget for å dekke helt andre behov enn fôr til vanlig, diploid laks. Tri-X blir laget i et komplett sortiment som benyttes fra startfôring av yngelen i settefiskanlegget til slakt. Dette for å sikre optimal utvikling av fisken i hele livsforløpet. Det er av avgjørende betydning at triploid laks blir gitt riktig fôr fra første dag.

Utviklingen av fôret har pågått i BioMar North Sea siden 2011, med omfattende dokumentasjonsarbeid. 

tri cpk
Pelletstørrelse (mm) 2 / 3 / 4,5
Fiskevekt (g) 15-50 / 40-150 /100->
Ferskvann Ja
Tri-intro Q

Våre settefiskfôr til triploid laks er tilsatt Bactocell ® og har i tillegg en styrket mineralpakke.

Tri-X er laget for å dekke helt andre behov enn fôr til vanlig, diploid laks. Tri-X blir laget i et komplett sortiment som benyttes fra startfôring av yngelen i settefiskanlegget til slakt. Dette for å sikre optimal utvikling av fisken i hele livsforløpet. Det er av avgjørende betydning at triploid laks blir gitt riktig fôr fra første dag.

Utviklingen av fôret har pågått i BioMar North Sea siden 2011, med omfattende dokumentasjonsarbeid.  

Tri intro Q
Pelletstørrelse (mm) 3,5 / 5
Fiskevekt (g) 75-200 / 200-500
Sjø Ja
tri focus lice

Våre settefiskfôr til triploid laks er tilsatt Bactocell ® og har i tillegg en styrket mineralpakke.

Tri-X er laget for å dekke helt andre behov enn fôr til vanlig, diploid laks. Tri-X blir laget i et komplett sortiment som benyttes fra startfôring av yngelen i settefiskanlegget til slakt. Dette for å sikre optimal utvikling av fisken i hele livsforløpet. Det er av avgjørende betydning at triploid laks blir gitt riktig fôr fra første dag.

Utviklingen av fôret har pågått i BioMar North Sea siden 2011, med omfattende dokumentasjonsarbeid.  

tri focus lice
Pelletstørrelse (mm) 7 / 10 / 10
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Sjø Ja
tri focus winter

Våre settefiskfôr til triploid laks er tilsatt Bactocell ® og har i tillegg en styrket mineralpakke.

Tri-X er laget for å dekke helt andre behov enn fôr til vanlig, diploid laks. Tri-X blir laget i et komplett sortiment som benyttes fra startfôring av yngelen i settefiskanlegget til slakt. Dette for å sikre optimal utvikling av fisken i hele livsforløpet. Det er av avgjørende betydning at triploid laks blir gitt riktig fôr fra første dag.

Utviklingen av fôret har pågått i BioMar North Sea siden 2011, med omfattende dokumentasjonsarbeid. 

tri focus winter
Pelletstørrelse (mm) 7 / 10 / 10
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Sjø Ja
tri primo

Våre settefiskfôr til triploid laks er tilsatt Bactocell ® og har i tillegg en styrket mineralpakke.

Tri-X er laget for å dekke helt andre behov enn fôr til vanlig, diploid laks. Tri-X blir laget i et komplett sortiment som benyttes fra startfôring av yngelen i settefiskanlegget til slakt. Dette for å sikre optimal utvikling av fisken i hele livsforløpet. Det er av avgjørende betydning at triploid laks blir gitt riktig fôr fra første dag.

Utviklingen av fôret har pågått i BioMar North Sea siden 2011, med omfattende dokumentasjonsarbeid.

Tri primo
Pelletstørrelse (mm) 7 / 10 / 10
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Sjø Ja