ørret

Helsefôr ørret

I dagens moderne oppdrett har regnbueørreten mange av de samme utfordringene som laksen

Vi leverer derfor alle våre helsefôr (SMARTCare) også til ørret. Ørreten trenger en egen diett, så våre helsefôr kommer i egne ørretvarianter hvor Rainbow Fjord er basisresepter. Fôrene får samme navn og funksjonelle ingredienser som våre helsefôr til laks, men de får etternavnet Fjord for å skille dem fra laksevariantene.

Intro Fjord Q

Intro Fjord Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Fjord Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

Bruk av Intro Fjord Q frem til 500g legger det beste grunnlaget  for et godt produksjonsresultat i sjø.

LES MER OM FISKEHELSE

Intro Fjord Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500
Sjø Ja
Primo Fjord

Primo øker fiskens robusthet gjennom styrking av indre og ytre barrierer, og ruster opp immunforsvaret for effektiv respons i forbindelse med sykdomsutfordringer.

4 uker før og 2 uker etter behandlings-operasjoner, deretter 2+2 alternering for å opprettholde effekten.

LES MER OM FISKEHELSE

Primo
Pelletstørrelse (mm) 7 / 10 / 10
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Focus Lice Fjord

Focus lice inneholder komponenter som styrker fiskens ytre slimlag både kvalitativt og kvantitativt.

Dette bidrar til økt motstandskraft mot lakselus, samt gjenoppbygging av ytre barrierer etter krevende behandlinger.

4 uker for å bygge opp nivået, deretter 2+2 alternering for å opprettholde effekt.

LES MER OM FISKEHELSE

Focus Lice
Pelletstørrelse (mm) 3,5 / 5 / 7 / 10 / 10
Fiskevekt (g) 75-200 / 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Focus Winter Fjord

Focus Winter er utviklet for å styrke fiskens motstandskraft mot sårutvikling, samt evnen til sårheling ved lave temperaturer.

4 uker for å bygge opp reservene i forkant av vinteren, deretter 2+2 alternering til temperaturen begynner å stige.

LES MER OM FISKEHELSE

Focus Winter
Pelletstørrelse (mm) 5 / 7 / 10 / 10
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Actio Fjord Q

Actio Q er et lettfordøyelig restitusjonsfôr anbefalt brukt når en større del av fiskegruppen har redusert fordøyelsesevne, for eksempel i den kliniske fasen av et PD-utbrudd.

Actio anbefales brukt under klinisk sykdom, frem til appetitten normaliseres.

LES MER OM FISKEHELSE

Actio Q
Pelletstørrelse (mm) 5 / 7 / 10
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000->
Sjø Ja
Qardio

Qardio kombinerer ernæringskunnskap med forebyggende helsetankegang for å styrke fiskens hjerte- og sirkulasjonshelse og dermed øke fiskens tåleevne for stress under krevende operasjoner,samt redusere skadevirkningene av virussykdommer som HSMB og CMS.

Vi anbefaler 8 uker fôringsperiode, fortrinnsvis med oppstart 4 uker før forventet risikoperiode.

Qardio
Pelletstørrelse (mm) 7 / 10 / 10
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Quick

QUICK er ikke et helsefôr i seg selv, men anbefales brukt som add-on i helsefôr for å styrke appetitten og dermed opptak av aktive komponenter.

Dette er ikke nødvendig for fôr som bærer Q i navnet, da effekten for disse er integrert i produktkonseptet.

Quick
Pelletstørrelse (mm) 3,5 / 5 / 7 / 10
Fiskevekt (g) 75-200 / 200-500 / 500-1000 / 2500->
Kommentar Intro Fjord / Primo Fjord / Focus Lice Fjord / Focus Winter Fjord