ørret

Ferskvann

Grunnlaget for et godt resultat i hele produksjonen legges i settefiskanlegget!

Gode investeringer i ferskvannsfasen gir stor og livskraftig smolt, det beste utgangspunktet for god helse, overlevelse og vekst etter utsett. BioMar har gjennom lang erfaring utviklet yngel- og vekstfôr spesielt tilpasset utfordringer i alle faser av fiskens liv ved ulike former for settefiskproduksjon. I utviklingen av settefiskfôr styrer vi mot den beste fysiske kvaliteten, med råvarer av ypperste kvalitet og målrettet bruk av biofunksjonelle komponenter. BioMars ekstruderingsteknologi gir en vannstabil og porøs mini-pellet med unik teknisk kvalitet og ideell synkehastighet. Dette legger grunnlaget for et godt karmiljø, som igjen gir god fiskevelferd og en problemfri produksjon. Rask vekst med en kvalitetssmolt som sluttprodukt er essensielt for å optimalisere driften.

Inicio Plus

Inicio Plus - Startfôr med Bactocell

INICIO Plus er BioMars høykvalitets startfôr utviklet for å gi yngelen den beste starten. Med markedets minste varmeekstruderte pellet, helt ned til 0,5 millimeter, og nøye utvalgte råvarer gir vi deg mulighet til å bruke høykvalitetpellets allerede som yngelens første føde.

I tillegg til å være et ernæringsmessig balansert fôr er INICIO Plus formulert med Bactocell ® som har positive effekter på helse. Inicio Plus føyer seg dermed pent inn i rekken av godt dokumenterte BioMarprodukter med utmerket råvarekvalitet, høy ytelse for en sunn settefisk.

INICIO Plus har en høy fysisk kvalitet som gir god vannstabilitet og passer i alle fôringssystemer. Dette gir ikke bare høyere utnyttelsesgrad og lavere fôrforbruk, men vannkvaliteten blir også bedre som følge av lite støv og lavt fôrspill.

Inicio Plus
Pelletstørrelse (mm) 0,5 / 0,8 / 1,1 / 1,5
Fiskevekt (g) 0,15-0,5 / 0,4-3,0 / 1,5-5,0 / 4,0-15,0
Ferskvann Ja
CPK

CPK – rask tilvekst

CPK er BioMars tilvekstfôr til settefisk i gjennomstrømmingsanlegg. CPK er laget for å tillate maksimal vekst, og samtidig støtte fisken gjennom de fysiologiske utfordringer de blir utsatt for i produksjonen.

CPK er basert på utvalgte proteinråvarer, kombinert med riktig mengde vitaminer og mineraler. CPK er formulert med høyt nivå av aminosyren histidin, som er tilpasset det spesielle ernæringsbehovet fisken har på dette livsstadiet. Histidin er særlig viktig for å forebygge ernæringsrelatert katarakt.

Tilgang på viktige fettsyrer er sikret gjennom bruk av utvalgte oljer. I tillegg har vi tatt hensyn til samspill mellom de ulike komponentene i fôret, noe som er viktig for å få optimal effekt og ytelse. CPK har vist seg å ha en gunstig effekt på vekst

CPK
Pelletstørrelse (mm) 2,0 / 3,0 / 4,5
Fiskevekt (g) 15-50 / 40-150 / 100->
Ferskvann Ja
Orbit

Orbit - Spesialtilpasset fôr til RAS-anlegg

Med ORBIT setter vi fokus på tilvekst, vannkvalitet og belastning på biofilteret. ORBIT er perfekt balansert ernæring for fisken, laget for maksimal utnyttelse av næringsstoffer. I praksis gir ORBIT samme gode tilvekst som vår CPK, men med en redusert fôrfaktor.

Effektene oppnås ved høy fysisk kvalitet, høy fordøyelighet, høye og presise nivåer av essensielle næringsstoff, samt en reduksjon i mengde avføring fra fisken. Avføringens struktur og fasthet er viktig for vannkvaliteten, og ORBIT er formulert med hensyn til dette. ORBIT tilsettes Bactocell ® for optimal tarmhelse.

ORBIT er beregnet spesielt for RAS anlegg, men kan fint benyttes på gjennomstrømmingsanlegg hvor det er spesielle rensekrav. 

LES MER OM ORBIT

orbit
Pelletstørrelse (mm) 2,0 / 3,0 / 4,5
Fiskevekt (g) 15-50 / 40-150 / 100->
Ferskvann Ja