ørret

transfer

EN VELLYKKET TRANSFER LEGGER GRUNNLAGET FOR OPTIMAL HELSE OG YTELSE GJENNOM HELE SJØFASEN

Ørret går igjennom betydelige forandringer i forbindelse med overgangen fra ferskvann til sjø. I tillegg til at fisken utsettes for et betydelig høyere smittepress i sjøen, er immunforsvaret og barrierer svekket forbindelse med smoltifiseringen. Dette gjør fisken utsatt for sykdom og forøket dødelighet i denne fasen. Intro fjord og intro fjord Q anbefales brukt henholdsvis før og etter sjøsetting. De nøye utvalgte funksjonelle komponentene i intro-pakken styrker immunforsvar og barrierer. Dette sørger for en optimal ytelse i settefiskanlegget, og en mer robust og motstandsdyktig smolt etter utsett. Ørreten trenger en egen diett, så våre helsefôr kommer i egne ørretvarianter hvor Rainbow er basisresepter. Fôrene får samme navn og funksjonelle ingredienser som våre helsefôrene til laks, men de får de etternavnet Fjord for å skille dem fra laksevariantene.

Intro fjord

Intro fjord

Intro fjord - for maksimal ytelse i settefiskanlegget og robust smolt ved sjøsetting.

Styrket immunforsvar og tarmhelse er viktige bidrag til vellykket utsett.

Intro fjord er laget for maksimal ytelse i settefiskanlegget, ved og etter transfer, og bidrar til at fisken er bedre utrustet til møtet med sjøvann. Det styrker fiskens ytre barrierer, immunforsvaret, effekten av vaksiner og bidrar til styrket tarmhelse. 

intro fjord
Pelletstørrelse (mm) 2,0 / 3,0 / 4,5
Fiskevekt (g) 15-50 / 40-150 / 100->
Ferskvann Ja
intro fjord q

intro fjord q

Intro Fjord Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

Bruk av Intro Fjord Q frem til 500g legger det beste grunnlaget  for et godt produksjonsresultat i sjø.

Intro fjord Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500
Sjø Ja